CHÍNH TRỊ
Cập nhật 07:36 | 25/03/2019 (GMT+7)
.

Tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

19:24 | 06/08/2018
Sáng 6.8, tại Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2016 - 2020 đã chủ trì Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2017 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2018 - 2020.

Tham dự có: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.


Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2017 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2018 - 2020. 

Chương trình khoa học và công nghệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn II (2016 - 2020) tại Quyết định số 45/QĐ-TTg. Năm 2016 - 2017 là giai đoạn chuyển tiếp của chương trình. Đây là chương trình tổng hợp, liên ngành, thể hiện ở 5 mục tiêu và 6 nhóm nội dung, giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố. Chương trình được ngân sách nhà nước cấp 221 tỷ đồng, huy động nguồn ngoài Nhà nước 165 tỷ đồng, chiếm 43% tổng kinh phí thực hiện chương trình giai đoạn I.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chương trình khoa học và công nghệ đã đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu được giao, đóng góp thiết thực cả về cơ sở lý luận, cơ chế, chính sách và chuyển giao ứng dụng có hiệu quả, đạt hầu hết các mục tiêu đề ra. 100% số đề tài đều đáp ứng yêu cầu chuyển giao sản phẩm nghiên cứu. Có 74 sản phẩm là các kiến nghị giải pháp cơ chế chính sách của 42 đề tài, dự án được tiếp nhận để sử dụng; đã tạo ra 246 sản phẩm mới, 26 công nghệ mới; xây dựng được 185 mô hình các loại, trong đó có 87 mô hình được các địa phương tiếp nhận để nhân rộng. Chương trình đã thu hút được sự tham gia đông đảo của doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, huy động được các nguồn lực ngoài nhà nước. Có 21 doanh nghiệp chủ trì, tham gia chính các đề tài, dự án; nhiều hợp tác xã, nông dân của 100 xã trên địa bàn 40 tỉnh, thành phố cả nước đã trực tiếp tham gia trong các mô hình. Nhờ các mô hình chuyển giao có hiệu quả kinh tế cao, Chương trình khoa học và công nghệ có tính lan tỏa rộng, có tác động xã hội tích cực, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị 

Biểu dương những thành tựu đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại trong quá trình thực hiện Chương trình giai đoạn 2012 - 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, chương trình cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Xác định rõ tiêu chí lựa chọn đề tài, dự án để bảo đảm sự chặt chẽ trong quá trình tuyển chọn, tránh dàn trải, tập trung được nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; sớm hoàn thiện, bổ sung các văn bản pháp quy để kịp thời triển khai thực hiện; có những đề tài, mô hình đóng góp thiết thực cho Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; gắn nghiên cứu mới với đúc kết bài học kinh nghiệm trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Xây dựng nông thôn mới là chương trình nghiên cứu và ứng dụng, tổng hợp liên ngành, vì thế phải xuất phát từ đặc điểm thực tiễn và nhu cầu thực tiễn trong đời sống kinh tế - xã hội. Nếu ngồi trong phòng máy lạnh để nghiên cứu thì khó mà thành công được; làm nông thôn mới cũng phải đi trước một bước, phải có tính dự báo; phải có phản biện, cái gì đang làm đúng, cái gì cần điều chỉnh, cái gì cần rút kinh nghiệm. Công nghiệp hóa, phát triển nông nghiệp, nông thôn phải gắn với quá trình đô thị hóa, bởi khi xã lên phường khác, huyện lên quận cũng sẽ khác”.

Anh Hiến
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang