CHÍNH TRỊ
Cập nhật 07:36 | 25/03/2019 (GMT+7)
.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

23:59 | 23/07/2018
Sáng 23.7, họp với các bộ, ngành về tiến độ xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan chủ trì soạn thảo, hoàn thiện dự án Luật theo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công có phạm vi sửa đổi rộng, mức độ ảnh hưởng lớn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rất thận trọng, công phu, thực hiện theo đúng quy trình trong xây dựng dự án Luật, bảo đảm các yêu cầu đề ra. Bộ đã xin ý kiến và triển khai tổng hợp ý kiến của 87 cơ quan Trung ương và địa phương (gồm 37 bộ, ngành Trung ương và 50 địa phương) với 597 ý kiến, trong đó có 329 ý kiến liên quan đến Luật Đầu tư công. Sau khi tổng hợp ý kiến, cơ quan này đã triển khai nghiên cứu, tiếp thu 276 ý kiến, đạt 83,89% tổng số ý kiến liên quan đến Luật; giải trình 24 ý kiến, bằng 7,29%; không tiếp thu 29 ý kiến, bằng 8,81%.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp

 Phó Thủ tướng đã cho các ý kiến cụ thể đối với các nhóm vấn đề lớn của dự án Luật liên quan đến giải thích từ ngữ; phân loại dự án, lĩnh vực đầu tư công; bổ sung lĩnh vực đầu tư công; trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; trình tự, thủ tục quyết định đầu tư; tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia; phân loại kế hoạch đầu tư công; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công; thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng cơ sở dữ liệu về đầu tư công và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công; vấn đề điều chỉnh các thuật ngữ cho phù hợp với các thuật ngữ, quy định tại các luật khác có liên quan; nội dung của các điều khoản chuyển tiếp…

 Phó Thủ tướng chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc họp cũng như phối hợp với các cơ quan hữu quan để bổ sung, hoàn thiện dự án Luật; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ dự án luật, xem xét và xử lý kiến nghị về việc cho phép đổi tên dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công thành dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) sau đó trình Chính phủ xem xét, quyết định trước khi trình ra UBTVQH và trình ra QH vào Kỳ họp thứ Sáu tới.

Nguyễn Vũ
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang