CHÍNH TRỊ
Cập nhật 07:35 | 16/07/2019 (GMT+7)
.

Khai mạc Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

11:49 | 11/07/2018
Sáng 11.7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, UBTVQH đã khai mạc Phiên họp thứ 25.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp Ảnh: Quang Khánh

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, phiên họp tiến hành trong ba ngày, từ ngày 11 -13.7. Tại Phiên họp này, UBTVQH cho ý kiến về 3 dự án luật, gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Cảnh sát biển Việt Nam và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Ngoài ra, UBTVQH cũng cho ý kiến về các nội dung liên quan về phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư trung hạn từ nguồn ngân sách nhà nước còn lại giai đoạn 2016-2020; phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 cho chương trình mục tiêu quốc gia biển Đông- hải đảo; sử dụng 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 cho các dự án giao thông quan trọng; và bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 phần vốn ngoài nước; cho ý kiến về xử lý số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước.

Cũng tại phiên họp này, UBTVQH cũng cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về Biểu thuế bảo vệ môi trường; dự thảo Nghị định quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ; việc thực hiện một số quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và Luật Bảo vệ môi trường liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư; cho ý kiến về Kỳ họp thứ Năm và chuẩn bị bước đầu Kỳ họp thứ Sáu. UBTVQH cũng xem xét, quyết định về tổ chức, bộ máy của một số đơn vị hành chính tại 3 tỉnh Bình Dương, Hà Tĩnh, và Bà Rịa-Vũng Tàu; việc bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021 và bổ sung địa bàn kiêm nhiệm…

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều khiển phiên họp Ảnh: Quang Khánh

Tiếp đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, UBTVQH cho ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Báo cáo một số vấn đề xin ý kiến UBTVQH về dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt cho biết, về vị trí của cảnh sát biển Việt Nam, đa số ý kiến đề nghị quy định Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN) thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; một số ý kiến đề nghị quy định CSBVN là lực lượng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; có ý kiến đề nghị không quy định CSBVN là lực lượng vũ trang nhân dân; có ý kiến đề nghị quy định CSBVN trực thuộc Chính phủ. Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, hiện việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình an ninh, trật tự trên biển diễn biển khó lường; tình hình tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức và tội phạm ma túy diễn biến phức tạp; các mối đe dọa an ninh truyền thống, phi truyền thống gia tăng; môi trường hoạt động trên biển khó khăn, khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ CSBVN thường xuyên phải đối diện với nhiều rủi ro, thách thức, thậm chí có thể hy sinh. Nếu quy định CSBVN là lực lượng dân sự thì khó đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, nhất là việc tham gia giải quyết các “tình huống quốc phòng, an ninh” trên biển như trong thời gian vừa qua. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhận thấy, dự thảo Luật Chính phủ trình quy định “Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước” là kế thừa nội dung Điều 1 Pháp lệnh CSBVN hiện hành, đã thực hiện ổn định nhằm thể chế Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9.2.2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 ; thống nhất với Điều 6, Điều 22 Luật An ninh quốc gia nhằm khẳng định vị trí, vai trò của CSBVN là một trong những lực lượng chính, chủ yếu bảo đảm chấp hành pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị UBTVQH cho thay từ “là” bằng từ “thuộc” và viết lại thành “Cảnh sát biển Việt Nam thuộc lực lượng vũ trang nhân dân”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại Phiên họp  Ảnh: Quang Khánh

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho rằng, nếu quy định Cảnh sát biển Việt Nam thuộc lực lượng vũ trang nhân dân là không phù hợp. Đồng thời nhấn mạnh, phải khẳng định cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, còn thuộc cơ quan nào thì cần xem xét với thông lệ quốc tế để tính toán cho phù hợp.

Đồng quan điểm này, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị, nên quy định CSBVN thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Bởi lẽ, trong nội dung điều 4 dự thảo Luật quy định về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của cảnh sát biển Việt Nam, theo đó, hoạt động của CSBVN đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, thống lĩnh của Chủ tịch Nước, quản lý thống nhất của Chính phủ, quản lý và điều hành trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hiến pháp thì quy định, Chủ tịch Nước thống lĩnh lực lượng vũ trang. Ngoài ra, kinh nghiệm quốc tế cũng đã quy định cảnh sát biển là lực lượng vũ trang. Thông lệ quốc tế đã có, do đó không nên thay đổi lại vị trí của cảnh sát biển, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh. 

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu tại Phiên họp  Ảnh: Quang Khánh

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ cho rằng, cảnh sát biển đương nhiên là lực lượng vũ trang, bởi điều này cũng đã được quy định trong Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Theo Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, cảnh sát biển tương tự với lực lượng biên phòng thực hiện 3 nhiệm vụ chính. Một là, thực hiện chấp pháp trên biển cũng như lực lượng biên phòng thực hiện nhiệm vụ chấp pháp trên đất liền. Hai là, cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ vùng vịnh của đất nước khi bị tấn công. Thứ ba, thực hiện nhiệm vụ khắc phục thiên tai. Trong khi lực lượng biên phòng là lực lượng vũ trang thì không có ai tranh luận, không ai có ý kiến gì. Vậy, cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ tương tự như vậy thì nên quy định là lực lượng vũ trang.

Về quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam, điều 43 dự thảo Luật quy định: ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam; tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam; thực hiện chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam; kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng, quy định như dự thảo Luật là chưa cụ thể, không rõ được chủ thể thực hiện thẩm quyền này. Vậy, “ban hành trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam” thì ai sẽ có thẩm quyền ban hành? Bộ Quốc phòng hay Chính phủ ban hành? Bộ Quốc phòng trình Chính phủ để ban hành nghị định hay trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị, hay Chính phủ trình UBTVQH trình QH?.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, cơ bản các ý kiến của UBTVQH tán thành việc xác định Cảnh sát biển thuộc lực lượng vũ trang là phù hợp với thực tiễn, tính chất, vai trò của lực lượng này. Về phạm vi hoạt động, Cảnh sát biển được phép hoạt động trên các vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, việc xác định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Cảnh sát biển phải phù hợp với tính chất hoạt động của lực lượng. Đồng thời, cần làm rõ những nhiệm vụ, quyền hạn do Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, nhiệm vụ nào là phối hợp để bảo đảm không trùng lắp, chồng chéo. Về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia quy định tại Điều 2, Điều 8 cần phải làm rõ thêm là tham gia hay chủ trì bởi còn có lực lượng hải quân, biên phòng; mối quan hệ giữa cảnh sát biển và các lực lượng này cũng cần được làm rõ, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ lưu ý.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang