CHÍNH TRỊ
Cập nhật 08:14 | 16/02/2019 (GMT+7)
.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam

17:11 | 10/07/2018
Ngày 10.7, tại Hà Nội, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Liên đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh cho biết, tính đến thời điểm này, Liên đoàn Luật sư Việt Nam có 12.569 luật sư đang hoạt động. Trong 3 năm 2015, 2016, 2017 đội ngũ luật sư đã tham gia vào 43.738 vụ án hình sự; 36.280 vụ việc dân sự; tham gia tư vấn pháp luật: 270.762 vụ việc; tham gia đại diện ngoài tố tụng 5.705 vụ việc… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua hoạt động của Liên đoàn cũng còn một số tồn tại, hạn chế như chậm củng cố tổ chức nhân sự; một số luật sư vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và phát ngôn thiếu thận trọng, thiếu chính xác…


Chủ tịch Nước Trần Đại Quang làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang biểu dương sự nỗ lực và những kết quả mà Liên đoàn Luật sư Việt Nam, giới luật sư cả nước đã đạt được trong thời gian qua; gửi tình cảm thân thiết, thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng đoàn, Ban Thường vụ và toàn thể luật sư cả nước.

 Chủ tịch Nước nêu rõ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị, Khóa XI về hội quần chúng, Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư… Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ các Đoàn Luật sư và chuẩn bị nhân sự cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III.

Chủ tịch Nước nhấn mạnh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần tập trung thực hiện có hiệu quả Chiến lược Phát triển nghề luật sư đến năm 2020; Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế 2010 - 2020; triển khai nghiên cứu “xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của luật sư” theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương… Tiếp tục tham mưu với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư, xây dựng cơ chế bảo đảm để luật sư thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng tranh tụng của luật sư tại phiên tòa; xây dựng chính sách thúc đẩy hoạt động tư vấn pháp luật của luật sư, trong đó chú trọng hoạt động tư vấn pháp lý phục vụ hội nhập quốc tế; khuyến khích luật sư tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Liên quan đến một số kiến nghị của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ tịch Nước đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về trụ sở làm việc cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam và sớm thể chế hóa Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị để Liên đoàn được hưởng chế độ của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp. Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ một phần kinh phí để Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các đoàn luật sư thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương giao. Các cơ quan tư pháp Trung ương sớm có hướng dẫn thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để bảo đảm quyền hành nghề hợp pháp của luật sư…

Tin và ảnh: Đình Khoa
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang