CHÍNH TRỊ
Cập nhật 00:41 | 25/05/2019 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XIV:

Thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi)

14:37 | 12/06/2018
Tiếp tục chương trình làm việc sáng 12.6, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, QH đã thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi) với 96,1% số ĐBQH tán thành.

Với 9 chương, 67 điều, Luật Tố cáo (sửa đổi) quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong quản lý công tác giải quyết tố cáo.

Quốc hội thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi) với 96,1% số ĐBQH tán thành
Ảnh: Quang Khánh

Luật quy định nguyên tắc việc giải quyết tố cáo phải kịp thời, chính xác, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định của pháp luật. Việc giải quyết tố cáo phải bảo đảm an toàn cho người tố cáo; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố cáo có nhiệm vụ tổ chức việc tiếp nhận và giải quyết tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra; bảo đảm an toàn cho người tố cáo; xử lý nghiêm minh người vi phạm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo khi chưa có kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo.

Luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm gồm: Cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho người tố cáo; thiếu trách nhiệm, phân biệt đối xử trong việc giải quyết tố cáo; tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và thông tin khác làm lộ danh tính của người tố cáo; làm mất, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu vụ việc tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo; không giải quyết, hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc giải quyết tố cáo để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà cho người tố cáo, người bị tố cáo không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo và can thiệp trái pháp luật, cản trở việc giải quyết tố cáo.

Về hình thức tố cáo, Luật quy định hình thức tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Luật quy định về giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; hình thức tố cáo, tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo.

Về rút tố cáo, Luật quy định, người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo, hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản. Trường hợp người tố cáo rút tố cáo nhưng có căn cứ xác định người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vẫn phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật về hành vi tố cáo của mình, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Luật quy định về người được bảo vệ, phạm vi bảo vệ người tố cáo. Theo đó, bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo; bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo.
Luật cũng quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, các biện pháp bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo. Với nội dung khen thưởng và xử lý vi phạm, Luật quy định, người tố cáo trung thực, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Người giải quyết tố cáo vi phạm các quy định khác của pháp luật trong giải quyết tố cáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật…

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2019.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang