CHÍNH TRỊ
Cập nhật 00:41 | 25/05/2019 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XIV:

Thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

14:37 | 12/06/2018
Tiếp tục chương trình làm việc sáng 12.6, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, QH biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của QH năm 2019 với tỷ lệ 92,2% số ĐBQH tán thành.

Nghị quyết nêu rõ, trong năm 2019, tại Kỳ họp thứ Bảy, QH sẽ xem xét, thảo luận báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; báo cáo quyết toán NSNN năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật. Xem xét, thảo luận báo cáo của UBTVQH về việc thực hiện kiến nghị giám sát của UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của QH, Đoàn ĐBQH và ĐBQH (nếu có). Xem xét, thảo luận báo cáo của UBTVQH về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Sáu. Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của ĐBQH; giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của QH năm 2019
Ảnh: Quang Khánh

Tại Kỳ họp thứ Tám, QH sẽ xem xét, thảo luận báo cáo công tác năm 2019 của UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH; của Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước. QH sẽ xem xét, thảo luận báo cáo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020.

Ngoài ra, QH sẽ xem xét, thảo luận báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của QH; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về công tác thi hành án, về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật. Xem xét, thảo luận báo cáo của UBTVQH về việc thực hiện kiến nghị giám sát của UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của QH, Đoàn ĐBQH và ĐBQH (nếu có). Xem xét, thảo luận báo cáo của UBTVQH về một số vấn đề bức xúc, nổi lên từ kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH (nếu có). Xem xét, thảo luận báo cáo của UBTVQH về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Bảy, việc tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo; tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của ĐBQH; giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018.

QH giao UBTVQH chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát của QH năm 2019; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH; hướng dẫn Đoàn ĐBQH, ĐBQH trong việc thực hiện hoạt động giám sát; chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám sát.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang