CHÍNH TRỊ
Cập nhật 11:20 | 21/05/2019 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XIV:

Thảo luận dự kiến chương trình giám sát năm 2019 của Quốc hội

11:22 | 07/06/2018
Sáng 7.6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Năm, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, QH làm việc tại Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); cho ý kiến về Tờ trình dự kiến chương trình giám sát của QH năm 2019.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành Phiên họp
Ảnh: Lâm Hiển 

Hạn chế tác động bất lợi

Tờ trình dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày. Theo đó, Luật Công an nhân dân được QH Khóa XIII thông qua ngày 24.11.2014 đã góp phần giúp hoạt động của Công an nhân dân từng bước đi vào ổn định; thực hiện có hiệu quả, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do luật định, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, trước yêu cầu của tình hình mới, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, việc sửa đổi Luật Công an an nhân dân là cần thiết.

Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) sẽ thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu  quả của Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15.3.2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 


Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm
Ảnh: Lâm Hiển 

 Hơn nữa, thời gian qua, QH đã thông qua nhiều luật, bộ luật có những quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an nhân dân như Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017; Luật Cảnh vệ 2017… đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung Luật, để bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt nêu rõ, Ủy ban tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Công an nhân dân với những lý do đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Đồng thời, Ủy ban đánh giá cao việc Bộ Công an đã đi đầu và nghiêm túc trong triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, trong quá trình sửa đổi, bổ sung nội dung dự thảo Luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh lưu ý, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng, có lộ trình phù hợp, bảo đảm tính khả thi, tính ổn định và phát triển, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; bảo đảm sự đồng thuận cao trong xã hội, hạn chế tối đa những tác động bất lợi đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và công an xã hiện nay.

Không cần thiết giám sát các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách?

Theo Tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của QH năm 2019 do Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, căn cứ vào kết quả hoạt động giám sát những năm vừa qua và tình hình thực tế năm 2019, UBTVQH đề nghị QH giám sát 2 chuyên đề tại 2 Kỳ họp trong năm.

Tính đến ngày 27.4.2018, trong tổng số 77 cơ quan xin ý kiến, UBTVQH đã nhận được văn bản trả lời của 64 cơ quan, với 190 nội dung kiến nghị. Trên cơ sở dự kiến số lượng, tiêu chí lựa chọn và nghiên cứu ý kiến kiến nghị của các cơ quan, UBTVQH đề nghị QH xem xét, quyết định 2 trong 4 nội dung là: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2011-2018; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014-2018; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2011-2018; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2018.


Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của QH năm 2019
Ảnh: Lâm Hiển 

Cơ bản đồng tình với đề xuất của UBTVQH, các ĐBQH khẳng định lựa chọn các chuyên đề giám sát của UBTVQH đều là những vấn đề bức xúc, nổi lên ở tầm vĩ mô hoặc có ảnh hưởng đến đời sống KT - XH; không trùng với các chuyên đề giám sát đã được QH, UBTVQH tiến hành giám sát trong thời gian 18 tháng tính đến thời điểm đề xuất; bảo đảm sự cân đối, phù hợp giữa các lĩnh vực.

Liên quan đến nội dung chuyên đề giám sát, ĐBQH Đinh Văn Nhã (Phú Yên) cho rằng, năm 2019, không cần thiết giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2018.

Phân tích về vấn đề này, ĐB Đinh Văn Nhã cho biết, hiện nay, chúng ta có 85 quỹ ngoài ngân sách theo luật và nghị định của Chính phủ. Song, hoạt động trên thực tế chỉ có 35 quỹ, tức là số quỹ được thành lập, hoạt động không nhiều. Trong 35 quỹ này, lại chỉ có 2 quỹ lớn về bảo hiểm xã hội, ước tính chiếm 85% kinh phí của các quỹ còn lại. Một số địa phương cũng có quỹ ngoài ngân sách, nhưng tổng số vốn chỉ khoảng vài chục triệu, vài trăm triệu. Các quỹ này, nhất là hai quỹ lớn về bảo hiểm đều được kiểm toán hàng năm và có báo cáo định kỳ nghiêm túc. Điều này chứng tỏ quỹ ngoài ngân sách đã được cơ quan bảo vệ pháp luật kiểm toán, giám sát, kiểm tra chặt chẽ.

Trong nhiệm kỳ QH Khóa XIII, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng đã có giám sát chuyên đề về nội dung này, khi thấy phát sinh vấn đề bất cập, Ủy ban đã có kiến nghị và QH Khóa XIII đã bổ sung các quy định vào Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), theo hướng ngân sách không bao cấp cho các quỹ tự thu, tự chi. Thanh tra Chính phủ cũng có thông báo gửi các bộ, ngành, địa phương sắp xếp lại các quỹ. Có thể hiểu là quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước không phát sinh vấn đề gì lớn và vẫn đang trong vòng kiểm soát của Kiểm toán Nhà nước.

Một số ĐBQH cũng phân tích và đề nghị QH bổ sung chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bạo hành, xâm hại trẻ em. Đây là vấn đề mới phát sinh song hậu quả rất đáng lo ngại, cần được có sự quan tâm thích đáng.

Tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ cho biết, QH sẽ xem xét, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của QH năm 2019, lựa chọn hai chuyên đề do QH giám sát tối cao và hai chuyên đề giao UBTVQH giám sát.

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ cũng đánh giá cao sáng kiến của ĐBQH Thái Trường Giang (Cà Mau) đề xuất, Báo cáo giám sát trước QH nên có thêm video clip hoặc phần mềm powerpoint minh họa quá trình giám sát và các vấn đề nổi cộm trong giám sát cho cử tri và ĐBQH cùng theo dõi. Hình thức báo cáo như vậy cũng sinh động hơn, dễ tiếp cận vấn đề thay vì đọc báo cáo chay.

Hoàng Ngọc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang