CHÍNH TRỊ
Cập nhật 12:42 | 27/05/2019 (GMT+7)
.

Bế mạc Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

23:50 | 16/05/2018
Chiều 16.5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, UBTVQH đã họp Phiên bế mạc.

Trước đó, sáng cùng ngày, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch. Buổi chiều, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Đừng phát sinh thủ tục hành chính

Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại Luật Hóa chất; Luật Điện lực; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; Luật An toàn thực phẩm; Luật Dược; Luật Công chứng; Luật Trẻ em; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Khoa học và công nghệ; Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày.

Theo đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật có quy định liên quan đến quy hoạch bao gồm 14 điều. Trong đó, có 13 điều quy định việc sửa đổi 13 luật và 1 điều về quy định hiệu lực thi hành luật. Dự án Luật nhằm bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và người dân hoặc sửa đổi tên các quy hoạch ngành bảo đảm phù hợp với danh mục quy hoạch ngành quốc gia được quy định tại Phụ lục I của Luật Quy hoạch. Bảo đảm duy trì các mục tiêu, yêu cầu về chính sách quản lý nhà nước của các ngành, tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật và có xem xét đến các yếu tố đặc thù của lĩnh vực. Bảo đảm đủ căn cứ pháp lý để bổ sung nguồn kinh phí đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020 cho công tác lập quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030.

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành dự án Luật; đồng thời đề nghị, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật cần tuân thủ nguyên tắc, chỉ sửa đổi, bổ sung những quy định trong các luật có nội dung liên quan đến quy hoạch, bảo đảm đồng bộ và thống nhất với Luật Quy hoạch.

Ủy ban Kinh tế nhận thấy, các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch đã bám sát nội dung của Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, so với yêu cầu sửa đổi, bổ sung các luật quy định tại Phụ lục III của Luật Quy hoạch, đã có nhiều nội dung phát sinh, một số điều, khoản có trong Phụ lục lại chưa được đưa vào dự thảo sửa đổi. Do vậy, Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành liên quan rà soát kỹ lưỡng các điều, khoản của các luật liên quan, bảo đảm đúng mục tiêu của việc sửa đổi đồng bộ với Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2019. Đối với những nội dung được yêu cầu sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục III của Luật Quy hoạch nhưng không thực hiện thì cần báo cáo, giải trình với QH.

Các Ủy viên UBTVQH nhất trí cao với quan điểm của cơ quan thẩm tra. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, việc sửa đổi dự án Luật phải bảo đảm đừng sinh ra vấn đề phức tạp mới cũng như phát sinh thủ tục hành chính. Các Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển bổ sung, dự án Luật không sửa đổi các nội dung khác không liên quan đến quy hoạch, nhất là vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách. Dẫn chứng việc sửa đổi Luật Công chứng, một số Ủy viên UBTVQH lưu ý, chỉ sửa đổi các điều kiện thành lập văn phòng công chứng liên quan đến Luật Quy hoạch, chứ không sửa đổi về tiêu chí công chứng.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp
Ảnh: Quang Khánh

Các Ủy viên UBTVQH cũng thống nhất dự án Luật đủ điều kiện thông qua tại một kỳ họp theo thủ tục rút gọn, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Kinh tế và UBTVQH tại Phiên họp thứ 24 này, bảo đảm Luật Quy hoạch khi có hiệu lực thi hành vào ngày 1.1.2019 sẽ là bước tiến tích cực, góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ đắc lực cho việc phát triển KT - XH đất nước.

Từng bước chính quy hóa lực lượng công an xã

Tờ trình dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày. Báo cáo thẩm tra dự án Luật do Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt trình bày.

Các Ủy viên UBTVQH thống nhất cao với Báo cáo thẩm tra, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải ban hành Luật nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 22 -NQ/TW ngày 15.3.2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Điểm mới của dự thảo Luật lần này là quy định về lực lượng công an xã. Trước đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của công an xã được quy định tại Pháp lệnh Công an xã ban hành ngày 21.11.2008. Thay vì nâng pháp lệnh thành luật, trong lần sửa đổi này, dự thảo Luật đã bổ sung các quy định về công an xã. Các Ủy viên UBTVQH cơ bản nhất trí và cho rằng cần chính quy hóa lực lượng công an xã, song cách làm cần từng bước, thận trọng, có lộ trình để lực lượng này được đào tạo bài bản, có nghiệp vụ.

Một số Ủy viên UBTVQH đề nghị dự thảo Luật bổ sung quy định về cấp hàm cho lãnh đạo học viện và các trường đại học trực thuộc hệ thống công an nhân dân. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình nêu rõ, vấn đề này đã được quy định tại Luật Công an nhân dân hiện hành, nhưng trong dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) lại khuyết thiếu.

Đáng lưu ý, sau vụ án đánh bạc online, một số Ủy viên UBTVQH đề nghị, Ban soạn thảo dự án Luật cần xem xét “lấp” lỗ hổng pháp lý trong việc dùng an ninh làm vỏ bọc để làm kinh tế. 

Hoàng Ngọc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang