CHÍNH TRỊ
Cập nhật 08:14 | 16/02/2019 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 2016 - 2018

21:39 | 15/05/2018
Chiều 15.5, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 24, dưới sự điều khiển của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng, UBTVQH đã cho ý kiến về các báo cáo: tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2017; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1083/UBTVQH13 về chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2016 - 2018, việc ngân sách nhà nước chuyển kinh phí vào Quỹ BHXH; mức chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2019 - 2021.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển Phiên họp chiều 15.5 
Ảnh: Quang Khánh

Trình bày báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2016 – 2018 và đề xuất chi phí quản lý giai đoạn 2019 – 2021, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng, việc bố trí chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2016 - 2018 được thực hiện đúng quy định của Luật BHXH, Luật Việc làm và Nghị quyết 1083/UBTVQH13 về chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2016 – 2018, việc ngân sách nhà nước chuyển kinh phí vào quỹ BHXH. Ủy ban Về các vấn đề xã hội  nhận thấy, việc bố trí chi phí quản lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành BHXH và các cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn về an sinh xã hội; tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng, phức tạp của công tác BHXH. Việc sử dụng chi phí quản lý công khai, minh bạch, hiệu quả; tạo nguồn lực chủ động cho BHXH Việt Nam triển khai kịp thời những nhiệm vụ mới theo quy định của Luật BHXH năm 2014, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ công trong giải quyết chế độ BHXH (như chi trả qua bưu điện).

Ủy ban Về các vấn đề xã hội cũng nêu rõ: Công tác thu, chi các chế độ bảo đảm cân đối quỹ; việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN bảo đảm đúng, đủ và kịp thời; đầu tư an toàn và bảo toàn tăng trưởng quỹ. Công tác cải cách hành chính trong thực hiện chính sách đạt được nhiều kết quả đột phá, đã cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Đến nay, BHXH Việt Nam đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình, dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và xây dựng hệ thống cấp số định danh quản lý người tham gia BHXH, BHYT, BHTN thống nhất trên phạm vi toàn quốc  bước đầu đạt kết quả tốt, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp

Toàn cảnh Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 15.5 
Ảnh: Quang Khánh

Chi phí quản lý BHXH các năm 2016, 2017 đều bảo đảm tỷ lệ theo quy định. Tuy nhiên, Ủy ban Về các vấn đề xã hội cũng chỉ rõ, mức chi thực tế đều tăng so với dự kiến chi phí quản lý được trình UBTVQH. Nói cách khác, việc dự báo đối tượng tham gia và đối tượng thụ hưởng chưa sát với những thay đổi chính sách đã được quy định trong Luật BHXH 2014. Đặc biệt, Ủy ban Về các vấn đề xã hội cho rằng, việc giao dự toán chi phí quản lý theo tỷ lệ phần trăm (%) tính trên dự toán thu, chi BHXH, BHTN, nhưng không xác định tỷ trọng của từng nội dung chi chưa tạo động lực khuyến khích tiết kiệm chi thường xuyên cho hoạt động quản lý bộ máy để tăng chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Theo Ủy ban Về các vấn đề xã hội thì đây cũng chưa phải là giải pháp tài chính hữu hiệu xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đọng, lạm dụng, trục lợi BHXH, BHYT, BHTN còn đang diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương và ở mức cao.

Đối với chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021, Ủy ban Về các vấn đề xã hội cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ. Theo đó, mức chi phí quản lý BHXH, BHTN năm 2019 bằng 2,15%; năm 2020 bằng 2,0%; năm 2021 bằng 1,85% dự toán thu, chi BHXH, BHTN (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHXH). Bình quân giai đoạn này bằng 2,0% tính trên dự toán thu, chi BHXH, BHTN, giảm 13% so giai đoạn 2016-2018. Ủy ban Về các vấn đề xã hội cũng tán thành tiếp tục thực hiện cơ chế tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an, người lao động thực hiện chính sách BHTN của ngành lao động - thương binh và xã hội bằng 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định. Trường hợp Nhà nước ban hành chế độ tiền lương mới theo lộ trình cải cách tiền lương thì thực hiện theo chế độ tiền lương mới.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu 
Ảnh: Quang Khánh
Các Ủy viên UBTVQH cơ bản tán thành với ý kiến thẩm tra của Ủy ban Về các vấn đề xã hội về tình hình triển khai Nghị quyết 1083/UBTVQH13; đồng tình với đề xuất của Chính phủ về mức chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2019 – 2021, cơ chế tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc và việc xác định mức chi phí quản lý BHYT là 4,2% dự toán chi. Tuy nhiên, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc nhận thấy, trong giai đoạn 2016 – 2018, một số đơn vị có cơ sở hạ tầng làm việc xuống cấp, khó khăn trong thực hiện giao dịch với người dân, song trong cơ cấu chi của BHXH Việt Nam lại ưu tiên kinh phí cho một số nhiệm vụ khác. Do đó, Tổng Thư ký QH đề nghị, trong giai đoạn 2019 – 2021, cần chú ý điều chỉnh cơ cấu chi phù hợp, chú trọng vào các khoản chi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, các cơ quan chức năng tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT; gắn với việc sắp xếp, bố trí cán bộ, giảm biên chế trong hệ thống; tạo sự đồng thuận, thống nhất thực hiện Nghị quyết của Đảng, QH, UBTVQH; bảo đảm nâng cao chất lượng, hiện đại hóa công tác quản lý, để giảm các chi phí khác; tăng cường công tác thanh tra, kiểm toán với quỹ BHYT. Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng cũng lưu ý, cần chăm lo cơ sở vật chất, kể cả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang bị thiết bị hiện đại, nhưng phải tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Phương Thủy
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang