CHÍNH TRỊ
Cập nhật 08:14 | 16/02/2019 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Cho ý kiến về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV

12:17 | 15/05/2018
Sáng 15.5, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 24, dưới sự điều khiển của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, UBTVQH đã cho ý kiến về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tư, QH Khóa XIV.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều khiển Phiên họp sáng 15.5  Ảnh: Lâm Hiển

162 kiến nghị của cử tri được giải quyết dứt điểm

Trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tư, QH Khóa XIV do Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày cho thấy, thông qua 1.383 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tư của QH, 63 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận, tổng hợp được 2.099 kiến nghị của cử tri, các kiến nghị này đã được Ban Dân nguyện chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết (giảm 357 kiến nghị so với kỳ họp trước; có 72/2.099 kiến nghị của cử tri về hoạt động của QH, giảm 67 kiến nghị so với kỳ họp trước. Về hoạt động lập pháp, cử tri tiếp tục kiến nghị cần nâng cao chất lượng xây dựng luật, pháp lệnh; nâng cao trách nhiệm của cơ quan soạn thảo, các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị dự thảo luật trình QH. Về hoạt động giám sát, cử tri tiếp tục kiến nghị QH tập trung giám sát những vấn đề bức xúc trong xã hội như: công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tình hình nợ công, bội chi ngân sách nhà nước; tiến độ thực hiện và chất lượng các công trình, dự án do Nhà nước làm chủ đầu tư; an toàn thực phẩm; quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng cơ bản; hoạt động điều tra, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng. Có 1.993 kiến nghị (chiếm 95% tổng số kiến nghị cử tri về công tác điều hành của Chính phủ. Các kiến nghị cũng tập trung về nông nghiệp, nông thôn; giải quyết việc làm, an sinh xã hội; tinh giản biên chế, cải cách thủ tục hành chính…

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày  báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV 
Ảnh: Lâm Hiển

Báo cáo giám sát cho thấy, qua ý kiến nhận xét, đánh giá của 59/59 Đoàn ĐBQH về công tác giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan QH, cơ quan của UBTVQH đều cho thấy, các cơ quan đã thực hiện rất nghiêm túc, đúng hạn trong việc trả lời toàn bộ các kiến nghị cử tri, đảm bảo chất lượng, trả lời đúng và trúng các nội dung kiến nghị mà cử tri nêu. Trong tổng số 1.993 kiến nghị mà cử tri gửi tới Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang có: 1.474 kiến nghị (chiếm 73,96%) được trả lời bằng việc cung cấp thông tin cho cử tri. Có 162 kiến nghị (chiếm 8,13%) đã được tiếp thu, giải quyết dứt điểm.

Mặc dù, đã tích cực và rất nỗ lực trong việc tiếp thu và giải quyết dứt điểm nhiều kiến nghị mà cử tri nêu, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân như thiếu kinh phí, nguồn lực, hoặc cần tổng kết, đánh giá thực tiễn... nên hiện còn có 357/2.099 kiến nghị cử tri đã được các bộ, ngành tiếp thu và đang trong quá trình giải quyết…

Vẫn nợ văn bản hướng dẫn

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết kiến nghị của cử tri vẫn còn tồn tại: chất lượng tổng hợp các kiến nghị cử tri qua tiếp xúc cử tri của một số Đoàn ĐBQH còn bất cập, một số kiến nghị đã được các bộ, ngành trả lời cử tri tại nhiều kỳ họp QH, nhưng vẫn tiếp tục được tổng hợp để kiến nghị các bộ, ngành xem xét, giải quyết. Nhiều kiến nghị của cử tri được Chính phủ, các bộ, ngành, trả lời bằng hình thức cung cấp thông tin về các văn bản đang có hiệu lực pháp luật. Công tác giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh còn chưa được các cơ quan của QH quan tâm đúng mức, chưa được thực hiện thường xuyên nên hiệu quả còn chưa cao. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, sửa đổi các văn bản pháp luật không phù hợp thực tiễn theo ý kiến phản ánh của cử tri còn chậm, thậm chí rất chậm. Kiến nghị của cử tri về việc cải cách thủ tục hành chính, triển khai chủ trương cắt giảm giấy phép con, điều kiện đầu tư, kinh doanh chưa được tích cực thực hiện ở một số địa phương, cụ thể trong tổn số 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và 5.719 điều kiện đầu tư kinh doanh. Đến nay, mới chỉ có Bộ Công thương phê duyệt cắt giảm 675 điều kiện, các bộ: Xây dựng, Y tế, Giao thông Vận tải… mới chỉ đưa ra phương án để xin ý kiến. Hầu hết, các bộ, ngành còn lại chưa có thông báo sẽ dự kiến cắt giảm bao nhiêu điều kiện…

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu  Ảnh: Lâm Hiển

Các thành viên của UBTVQH đánh giá cao chất lượng Báo cáo. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nhận định, báo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri có nhiều đổi mới, nêu được nhiều nội dung dẫn chứng cụ thể để chứng minh cho các nhận định, đánh giá của Báo cáo, chỉ rõ “địa chỉ” của những tồn tại, hạn chế. Theo Chủ nhiệm Lê Thị Nga, báo cáo có địa chỉ rõ ràng như vậy thì hiệu lực giám sát sẽ cao hơn. Chủ nhiệm Lê Thị Nga cũng đề nghị, cần quan tâm đến chất lượng trả lời các kiến nghị của cử tri.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu  Ảnh: Lâm Hiển

Trước những tồn tại trong giải quyết kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng đặt vấn đề là do pháp luật, do cơ chế phối hợp thực hiện, hay do năng lực cán bộ? Điều này cần làm rõ trong báo cáo. Nếu do năng lực của cán bộ thì cần có lớp bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Cho rằng, trong hệ thống chính trị của chúng ta, việc giải quyết kiến nghị của cử tri có nhiều bộ phận thực hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình đề nghị, cần khái quát những vấn đề lớn về giải quyết kiến nghị cử tri. Theo đó, báo cáo nên tập trung vào 4 vấn đề: Một là, giám sát vấn đề ban hành văn bản dưới luật. Hai là, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Ba là, thanh tra, kiểm tra xử lý các kiến nghị. Bốn là, những vấn đề lớn đặt ra trong các kỳ họp trước thì nay giải quyết như thế nào. Cần phân tích sâu hơn quy trình giải quyết kiến nghị, khiếu nại của cử tri, Chủ nhiệm Phan Thanh Bình đề nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình phát biểu  Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, UBTVQH cơ bản tán thành với đánh giá về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan của QH, 100% ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến QH, cơ quan của QH đã được nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết. UBTVQH cũng nhận thấy, bên cạnh kết quả đạt được, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn tại, hạn chế, đó là việc giải quyết mang tính cung cấp thông tin là chủ yếu; số lượng nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết xong còn ít... UBTVQH đề nghị cần rà lại nội dung của báo cáo, làm rõ hiệu quả của việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Một số nội dung đã được xử lý nhưng vẫn có kiến nghị nhiều lần, cần làm rõ trách nhiệm, kể cả về công tác thông tin, tuyên truyền. Cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc trả lời không đúng, không đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang