CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:35 | 26/03/2019 (GMT+7)
.

Bế mạc Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

17:18 | 17/04/2018
Chiều 17.4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, UBTVQH đã bế mạc Phiên họp thứ 23.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận và bế mạc Phiên họp thứ 23
Ảnh: Quang Khánh

Trước đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật: Xây dựng, Nhà ở, Quy hoạch đô thị, Kinh doanh bất động sản.

Trình bày Tờ trình về dự án Luật này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 là các đạo luật quan trọng, góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận các thủ tục và dịch vụ công, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện 4 Luật trên, cũng đã bộc lộ một số bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn về một số nội dung như: cấp giấy phép xây dựng; nội dung, trình tự thẩm định dự án; quản lý an toàn công trình xây dựng; lựa chọn chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, nhà ở, bất động sản… Mặt khác, một số quy định tại 4 Luật này cũng đã bộc lộ sự chưa thống nhất, chưa đồng bộ với một số Luật như: Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trình bày Tờ trình về dự án Luật   Ảnh: Quang Khánh

Bên cạnh đó, các Nghị quyết của Đảng thời gian qua đều nhấn mạnh việc rà soát, hoàn thiện pháp luật về đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hẹp lĩnh vực kinh doanh có điều kiện... Luật Quy hoạch vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ Tư cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện 4 Luật này, nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Báo cáo thẩm tra dự án Luật do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày cho thấy, Thường trực Ủy ban Kinh tế cơ bản nhất trí với mục tiêu cần sửa đổi, bổ sung các luật nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, hiệu lực của Luật Quy hoạch, đồng thời thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc dùng một luật sửa nhiều luật, nhiều nội dung sửa đổi khác nhau và đa mục tiêu khó có thể bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và chất lượng các quy định trong quá trình sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, trước mắt tập trung sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến quy hoạch có 19/77 điều liên quan đến Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị. Đối với các nội dung khác cần phải rà soát, tổng kết, đánh giá tác động kỹ lưỡng để bảo đảm tính khả thi, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Trên cơ sở nội dung cuộc họp chiều 16.4.2018 của UBTVQH về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh năm 2018, nếu việc sửa đổi, bổ sung quá nhiều nội dung nên được trình một dự án luật riêng, ví dụ như Luật Xây dựng có 53/168 điều được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, chiếm 31,55% tổng số điều của Luật. Ý kiến chung đề nghị ghép các nhóm luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến quy hoạch thành một luật sửa 13 luật (một luật sửa 10 luật theo Tờ trình của Chính phủ cùng với việc sửa đổi, bổ sung trong Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị) và thông qua tại Kỳ họp thứ Năm để giảm tải khối lượng công việc tại Kỳ họp thứ Sáu.

Về hồ sơ và bố cục dự án Luật, Thường trực Ủy ban Kinh tế nhận thấy, hồ sơ dự án Luật đã được cơ quan soạn thảo chuẩn bị tương đối đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong hồ sơ theo quy định vẫn còn thiếu bản chụp ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; một số nội dung sửa đổi về chính sách không có trong báo cáo tổng kết, báo cáo đánh giá tác động chính sách; tiến độ trình dự án Luật chậm so với quy định.

Về bố cục của dự án Luật gồm 7 điều, trong đó có 11 khoản giao Chính phủ quy định chi tiết. Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, luật hóa tối đa các quy định của văn bản dưới luật đã được kiểm nghiệm và có tính ổn định trong thực tiễn, quy định chi tiết hơn những điều, khoản về nguyên tắc áp dụng để giảm bớt các điều giao Chính phủ quy định. Do đó, đề nghị bổ sung báo cáo đánh giá tác động về sự tương thích của dự án Luật với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, đề nghị Cơ quan soạn thảo bổ sung bảng so sánh quy định hiện hành và phương án sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật, thuyết minh cụ thể lý do sửa đổi, bổ sung để có cơ sở xem xét và cho ý kiến.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu  Ảnh: Quang Khánh

Cho ý kiến về dự án Luật này, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết, những vấn đề như thanh toán phí bảo trì chung cư; xây dựng chung cư cũ; phòng, chống cháy nổ, quản lý, kinh doanh bất động sản, căn hộ… thực tế đang đặt ra nhiều vấn đề nhưng luật pháp hiện hành một phần chưa có quy định phù hợp với thực tiễn mới, một phần có rồi nhưng không hợp lý nữa. Do đó, việc nghiên cứu để sửa đổi Luật là cần thiết. Đánh giá về hồ sơ dự án Luật, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng, tổng kết thực tiễn chưa đầy đủ, đánh giá tác động của những chính sách mới chưa thật rõ, chưa thật cụ thể.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nêu rõ, về phạm vi điều chỉnh, UBTVQH thống nhất chỉ sửa 11 điều của Luật Xây dựng và 8 điều của Luật Quy hoạch đô thị để phù hợp với Luật Quy hoạch theo đúng mục tiêu ban đầu của chương trình xây dựng luật đã dự kiến. Các điều khác của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản liên quan đến nhiều quan điểm, cơ chế, chính sách mới thì cần được tổng kết, đánh giá và được xem xét kỹ lưỡng, toàn diện và sẽ được xem xét tại 2 kỳ họp, nếu Chính phủ rà soát, chuẩn bị tốt thì có thể xem xét tại kỳ họp sau đối với từng luật một.

Phó Chủ tịch QH cũng yêu cầu, trên cơ sở ý kiến của UBTVQH sẽ có một tờ trình chung trình QH về việc sửa 13 luật, gồm 10 luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang là cơ quan soạn thảo, 2 luật của Bộ Xây dựng, và Luật Đầu tư là 13 luật để xem xét, và chỉ phục vụ cho mục tiêu bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch. Nếu được, tại phiên họp tới, UBTVQH sẽ xem xét một luật sửa 13 luật này, và giao Ủy ban Kinh tế thẩm tra chính thức để trình QH.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang