CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:35 | 26/03/2019 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của QH và UBTVQH năm 2019

14:23 | 17/04/2018
Sáng 17.4, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 23, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, UBTVQH cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của QH và UBTVQH năm 2019.

Trình bày báo cáo về dự kiến chương trình giám sát của QH, UBTVQH năm 2019, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tiêu chí để lựa chọn chuyên đề giám sát trong năm 2019 là những vấn đề bức xúc, nổi lên ở tầm vĩ mô, hoặc ảnh hưởng lớn đến đời sống KT-XH, được ĐBQH, cử tri và nhân dân quan tâm; gắn với việc xây dựng, thi hành pháp luật. Không trùng với các chuyên đề giám sát đã được QH, UBTVQH tiến hành giám sát trong thời gian 18 tháng tính đến thời điểm đề xuất. Bảo đảm cân đối, phù hợp giữa các lĩnh vực. Phạm vi giám sát phù hợp với điều kiện thực hiện của các cơ quan của QH.


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc  hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại phiên họp
Ảnh: Quang Khánh

Từ 190 nội dung đề xuất của các cơ quan và 35 nhóm vấn đề trọng tâm; trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn, ý kiến tham gia lựa chọn của đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các Ban của UBTVQH và tình hình thực tế, Tổng Thư ký QH trình UBTVQH xem xét, lựa chọn 4 trong 6 nội dung cụ thể để trình QH xem xét, lựa chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao trong năm 2019.

Một là, việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2009-2018, dự kiến giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách giúp chủ trì về nội dung.

Hai là, việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, phát triển KT-XH gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực biên giới giai đoạn 2009-2018, dự kiến giao Hội đồng Dân tộc giúp chủ trì về nội dung.

Ba là, việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và công tác quản lý quy hoạch, xây dựng công trình đô thị giai đoạn 2009-2018, dự kiến giao Uỷ ban Kinh tế giúp chủ trì về nội dung.

Bốn là, việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống cháy, nổ giai đoạn 2009-2018 dự kiến giao Ủy ban Quốc phòng và An ninh giúp chủ trì về nội dung.

Năm là, việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2009 - 2018 dự kiến giao Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ giúp chủ trì về nội dung.

Sáu là, việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nước giai đoạn 2009 - 2018, dự kiến giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường giúp chủ trì về nội dung.

Thảo luận về nội dung này, vẫn còn nhiều ý kiến của UBTVQH còn ý kiến khác nhau. Trước tình trạng đào tạo chưa được liên thông, tình trạng giải quyết việc làm cũng chưa được giải quyết, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đề nghị lựa chọn chuyên đề giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về lao động việc làm và đào tạo nghề. Trước tình hình tội phạm hình sự thời gian qua xảy ra nhiều, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, giám sát tối cao về lĩnh vực tư pháp. Ngoài ra, tình trạng cháy nổ ngày nào cũng diễn ra, liên quan đến tính mạng, tài sản của nhân dân, mặc dù đã có quy định về phòng cháy, chữa cháy, nhưng cần xem xét việc xây dựng công trình, quản lý và vận hành công trình có thực hiện đúng chính sách pháp luật hay không? Do đó, việc giám sát nội dung này là cần thiết, giám sát phải có tính thời sự, Chủ tịch QH nói.


Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp
Ảnh: Quang Khánh

Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và công tác quản lý quy hoạch, xây dựng công trình đô thị giai đoạn 2009 - 2018, Chủ tịch QH đề nghị, có thể thu hẹp lại chuyên đề này, nên xem xét về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai đô thị để đảm bảo hiệu quả.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, UBTVQH cơ bản đồng tình với Tờ trình do Tổng Thư ký QH đã trình bày. Riêng về nội dung giám sát và lựa chọn chuyên đề giám sát của QH, các ý kiến góp ý đề nghị làm rõ thêm về nội dung của các chuyên đề giám sát. Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm giám sát trong lĩnh vực tư pháp; lao động và việc làm, đào tạo, dạy nghề, tranh chấp lao động; việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do và thu hút đầu tư trực tiếp; quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật để bảo đảm cân đối giữa các lĩnh vực.

Riêng về nội dung giám sát và lựa chọn chuyên đề giám sát, UBTVQH còn nhiều ý kiến khác nhau. Để bảo đảm tính toàn diện, khách quan, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ đề nghị, trên cơ sở ý kiến của UBTVQH và các đại biểu tham dự phiên họp, VPQH nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý lại tên, nội dung các chuyên đề giám sát để xin ý kiến UBTVQH bằng văn bản. Nội dung phải bảo đảm hài hòa, cân đối giữa các lĩnh vực, thêm chuyên đề về lĩnh vực tư pháp. Lựa chọn 4 trong 6 chuyên đề, trong đó chọn ra 2 chuyên đề giám sát tối cao, 2 chuyên đề do UBTVQH giám sát.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang