CHÍNH TRỊ
Cập nhật 22:41 | 18/04/2019 (GMT+7)
.

Phiên họp của Ban soạn thảo dự án Luật Hành chính công

14:31 | 14/04/2018
Ngày 14.4, tại trụ sở VPQH, Ban soạn thảo dự án Luật Hành chính công đã tiến hành phiên họp tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật. Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trưởng ban soạn thảo Trần Thị Quốc Khánh chủ trì phiên họp.

Sau khi UBTVQH bước đầu cho ý kiến, Thường trực Ban soạn thảo dự án Luật Hành chính công đã rà soát, tiếp thu và qua đó, chỉnh lý dự thảo Luật chỉ còn 6 chương, với 44 điều, thay vì 7 chương, 54 điều như dự thảo đầu tiên. Phạm vi điều chỉnh của dự án Luật tập trung vào các vấn đề hiện đang có “khoảng trống” về mặt pháp lý, chưa có quy định ở tầm luật... Theo đó, dự án Luật Hành chính công sẽ chỉ tập trung quy định về thủ tục hành chính, dịch vụ công, Chính phủ điện tử trong hành chính công; các quy định về hợp đồng hành chính công và kiểm soát hành chính công trong dự thảo trình UBTVQH lần đầu đã được hủy bỏ.

Một trong ba nội dung trọng tâm được điều chỉnh trong dự luật là quản lý và cung ứng dịch vụ công. Theo Thường trực Ban soạn thảo, hiện chưa có luật quy định về quản lý, cung ứng dịch vụ công đầy đủ, đồng bộ, mà nằm rải rách trong luật chuyên ngành, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, với khái niệm không thống nhất, còn chồng chéo. Hiện cũng chưa nghiên cứu áp dụng luận cứ khoa học về tổ chức, hành chính để có sự phân biệt giữa các khái niệm “dịch vụ công”, “dịch vụ hành chính công”, “dịch vụ sự nghiệp công”, “dịch vụ công ích”… Đây cũng là một trong những yếu tố khiến chưa phân biệt được trên thực tế đâu là bộ phận phải xã hội hóa, giảm biên chế. Trên cơ sở rà soát các quy định hiện hành, Ban soạn thảo dự kiến luật hóa một số quy định hiện hành để quản lý, cung ứng dịch vụ công theo hướng quy định mang tính nguyên tắc chung. Một số quy định tại các nghị định, nghị quyết của Chính phủ đã có tác dụng tốt trong thực tiễn cũng sẽ được luật hóa, quy định cụ thể trong dự thảo Luật.

Với việc thu hẹp phạm vi điều chỉnh, các thành viên Ban soạn thảo cho rằng sẽ tránh tình trạng trùng lặp với các quy định pháp luật hiện hành, hay nhắc lại quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính. Tuy nhiên, một số thành viên Ban soạn thảo đề nghị cân nhắc phạm vi điều chỉnh đối với Chính phủ điện tử vì đây chỉ là một phương thức để thực hiện thủ tục hành chính, không tương xứng với hai vấn đề thủ tục hành chính và dịch vụ công. Những ý kiến này cho rằng, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật nên thu hẹp trong thủ tục hành chính và quản lý, cung ứng dịch vụ công, còn việc thực hiện thủ tục hành chính điện tử sẽ đưa vào trong điều khoản cần thiết. Nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng, nếu nhìn ở góc độ của công chức Nhà nước sẽ thấy Chính phủ điện tử, thậm chí cả thủ tục hành chính cũng là công cụ thực hiện cung ứng dịch vụ công. Nếu nhìn ở góc độ của công dân lại thấy thủ tục hành chính, Chính phủ điện tử cung ứng dịch vụ công, và quản lý, cung ứng dịch vụ công là ba mảng việc hoàn toàn khác nhau, nên phạm vi điều chỉnh của dự án Luật được Thường trực Ban soạn thảo đề xuất là hợp lý.

Dù có ý kiến khác nhau về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật, song các thành viên Ban soạn thảo thống nhất cho rằng, phạm vi điều chỉnh đã được thu hẹp, thì nên cân nhắc sửa tên dự án Luật cho phù hợp, tránh “mặc chiếc áo quá rộng” cho nội dung luật. Các thành viên Ban soạn thảo cũng thảo luận, phân tích kỹ về việc nên xây dựng luật theo hướng luật hình thức hay luật nội dung. Qua thảo luận, các thành viên Ban soạn thảo thống nhất sẽ xây dựng luật theo hướng gồm quy định khung và quy định cụ thể. Những dịch vụ, thủ tục hành chính đã được quy định ở nhiều văn bản, thì luật này quy định mang tính nguyên tắc, còn các vấn đề đã rõ sẽ quy định cụ thể. 

Tin và ảnh: Phương Thủy
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang