CHÍNH TRỊ
Cập nhật 19:24 | 18/03/2019 (GMT+7)
.

Khai mạc Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

15:16 | 10/04/2018
Sáng nay, 10.4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, UBTVQH đã khai mạc Phiên họp thứ 23.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp  Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, do 3 dự án luật vẫn chưa có hồ sơ tài liệu gửi đến các cơ quan thẩm tra nên UBTVQH quyết định rút khỏi phiên họp này, gồm: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật: Dược, An toàn thực phẩm, Phòng, chống tác hại thuốc lá, Điện lực, Hóa chất, Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Khoa học và Công nghệ, Trẻ em, Công chứng, Đầu tư. Ngoài ra, có hai nội dung cũng rút ra khỏi chương trình lần này là: Dự án Luật Dân số, vì cần có thời gian chuẩn bị để tiếp tục hoàn thiện thêm; và Đề án thành lập ba đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là: Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều khiển Phiên họp Ảnh: Lâm Hiển

Như vậy, tại Phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về 8 dự án Luật, gồm: dự án Luật Cảnh sát biển; dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá; dự án Luật Quản lý phát triển đô thị; dự án Luật Chăn nuôi; dự án Luật Trồng trọt; dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật: Xây dựng, Nhà ở, Quy hoạch đô thị, Kinh doanh bất động sản...

Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của lực lượng cảnh sát biển

Tiếp đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Trình bày Tờ trình dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm cho biết: Sau khi Việt Nam trở thành thành viên Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển, ngày 28.3.1998, UBTVQH đã ban hành Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.


Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm trình bày Tờ trình dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam  Ảnh: Lâm Hiển

Qua 19 năm thực hiện Pháp lệnh (sửa đổi, bổ sung một lần năm 2008), lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã có những đóng góp không nhỏ trong bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên biển; góp phần thể hiện hình ảnh Việt Nam là quốc gia ven biển, thành viên Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Tuy nhiên, tình hình vùng biển Việt Nam diễn biến ngày một khó lường, các tình huống liên quan tới quốc phòng - an ninh trên biển liên tiếp xảy ra, do chiến lược, tham vọng kiểm soát biển của các nước trong khu vực, các mối đe dọa an ninh truyền thống, phi truyền thống, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại; vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn trên biển. Thực tế này đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày một nặng nề hơn cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt phát biểu tại Phiên họp Ảnh: Lâm Hiển

Tuy nhiên, hiện văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất về cảnh sát biển Việt Nam mới ở tầm Pháp lệnh, nên hiệu lực thi hành chưa cao, chưa tương xứng với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới. Bên cạnh đó, quá trình thực thi cho thấy, Pháp lệnh đã bộc lộ một số bất cập, như chưa quy định chức năng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; chưa quy định nhiệm vụ xử lý các tình huống quốc phòng - an ninh trên biển; và chưa quy định biện pháp công tác của cảnh sát biển Việt Nam… Do vậy, việc xây dựng Luật Cảnh sát biển Việt Nam là cấp bách và cần thiết.

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt nêu rõ: Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam; khẳng định việc ban hành Luật nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn, môi trường biển, bảo đảm việc chấp hành pháp luật trên biển và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Cần thể hiện rõ hơn địa vị pháp lý của cảnh sát biển

Cho ý kiến về dự thảo Luật này, đa số thành viên UBTVQH nhất trí cho rằng, việc ban hành Luật để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của lực lượng cảnh sát biển, đáp ứng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trong tình hình mới.

Về vị trí, chức năng của cảnh sát biển Việt Nam, Điều 4, dự thảo Luật quy định, cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, chủ trì thực thi pháp luật trên biển. Một số ý kiến cho rằng, quy định “cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân” tại khoản 1 là chưa phù hợp với Hiến pháp và Luật Quốc phòng, chưa rõ về địa vị pháp lý, dễ dẫn đến cách hiểu cảnh sát biển không thuộc Bộ Quốc phòng.

Cũng có ý kiến đề nghị quy định cụ thể cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng; ý kiến khác đề nghị cân nhắc quy định này vì dễ gây hiểu là Việt Nam sử dụng lực lượng vũ trang trong giải quyết tranh chấp về kinh tế, môi trường hay lĩnh vực dân sự. Ủy ban Quốc phòng An ninh cho rằng, dự thảo Luật quy định cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân là kế thừa Pháp lệnh hiện hành. Tuy nhiên, để phù hợp với quy định của Hiến pháp và Luật Quốc phòng, nhất là trong tình hình hiện nay, đề nghị Ban soạn thảo thể hiện rõ hơn địa vị pháp lý của cảnh sát biển Việt Nam.


Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình phát biểu tại Phiên họp Ảnh: Lâm Hiển

Đồng tình với việc xây dựng Luật, song Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình đề nghị cần làm rõ cảnh sát biển có phải là lực lượng vũ trang hay không? Bởi Tờ trình nêu tránh vấn đề sử dụng vũ lực ở trên biển, nhưng Điều 4 của dự thảo Luật quy định cảnh sát biển là lực lượng vũ trang. Ngoài ra, cần làm rõ phạm vi hoạt động giữa cảnh sát biển và bộ đội biên phòng. Đối với cơ chế phối hợp, cần làm rõ sự phối hợp giữa các lực lượng trong thực thi nhiệm vụ giữa công an, dân quân tự vệ địa phương và cảnh sát biển.

Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng tán thành với quan điểm xây dựng Luật nhằm quán triệt các quan điểm, xác định rõ hơn vị trí, chức năng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam để phân định rõ các lực lượng khác: bộ đội biên phòng, lực lượng kiểm ngư… để không chồng chéo, mâu thuẫn, không để khoảng trống pháp lý… Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng đề nghị, Ban soạn thảo cần có quy định để làm rõ vị trí pháp lý của lực lượng cảnh sát để làm rõ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi của lực lượng cảnh sát biển, trong đó có việc chủ trì thực thi pháp luật trên biển. Những vấn đề này cần quy định cụ thể để tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ với các lực lượng khác.

Khẳng định việc xây dựng luật là cần thiết, song Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng, dự thảo Luật vẫn chưa bảo đảm được tính cụ thể để khi Luật này được ban hành thì lực lượng cảnh sát biển và lực lượng chức năng khác thuận lợi trong việc bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, để các lực lượng này biết rằng, khi nào thì phối hợp, khi nào chịu trách nhiệm chủ trì. Hiện đã có nhiều quy định giao cho nhiều cá nhân tổ chức để thực hiện chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, tuần tra trên biển. Do vậy, Luật này cần minh định, làm cơ sở cho các cơ quan, các lực lượng thực thi nhiệm vụ một cách rõ ràng, thuận lợi, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, UBTVQH cơ bản thống nhất với nội dung, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật. Tuy nhiên, UBTVQH yêu cầu, cần tiếp tục rà soát các quy định hiện hành, kể cả các văn bản dưới luật để bao quát, toàn diện, đầy đủ hơn. Dự thảo Luật cũng cần xác định Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách, nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, chủ trì thực thi pháp luật trên biển; đồng thời bổ sung chức năng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển. Với tính chất đặc thù của hoạt động trên biển, việc xác định chức năng của Cảnh sát biển phải phù hợp với tính chất hoạt động của lực lượng, không tạo ra điểm trống trên biển, nhưng cũng tránh bao trùm và chồng lấn lên chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng, cơ quan, tổ chức khác.

Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch QH nêu rõ, UBTVQH đề nghị cơ quan soạn thảo cần phân tích, nghiên cứu kỹ để bảo đảm phân định rõ vị trí, chức năng của cảnh sát biển theo đúng chủ trương của Đảng, Nghị quyết của QH. Đó là, một cơ quan, tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

+ Chiều cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016”.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang