CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:35 | 26/03/2019 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

16:54 | 12/03/2018
Chiều 12.3, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển Phiên họp 
Ảnh: Quang Khánh

Kiến tạo nền tri thức cho đất nước

Trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nêu rõ, sau hơn 12 năm thực hiện, Luật Giáo dục năm 2005 đã góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Luật đã nảy sinh một số điểm chưa phù hợp với tình hình thực tiễn. Cụ thể là những quy định liên quan đến hệ thống giáo dục quốc dân; mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương pháp và chương trình giáo dục; văn bằng chứng chỉ; giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; quản lý nhà nước về giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng đối với nhà giáo; chính sách đối với học sinh, sinh viên sư phạm.

Từ những bất cập nêu trên, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn, ý kiến của các cơ sở, và để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục theo tinh thần “đổi mới căn bản, toàn diện” mà Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, dự thảo Luật đã xem xét và sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến nhà giáo (chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, đại học và thạc sĩ) và chính sách đối với người học (học phí của học sinh, sinh viên sư phạm).

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 
Ảnh: Quang Khánh

“Đây là những vấn đề cơ bản, là những điều kiện bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục cũng cần bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn, thiết thực thông qua việc lựa chọn sửa đổi, bổ sung những nội dung để giải quyết vấn đề nút thắt trong thực hiện đổi mới giáo dục, nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết của QH về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông và huy động được các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển giáo dục.

Theo đó, các nội dung sửa đổi, bổ sung phải trên cơ sở đánh giá thực tiễn thi hành Luật trong thời gian qua, nhận diện rõ vướng mắc từ thực tế để sửa đổi, bổ sung. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục phải tạo được môi trường pháp lý vững chắc, thông thoáng và hấp dẫn để đào tạo dân trí, nâng cao nhân lực và bồi dưỡng nhân tài; có tư duy đổi mới, năng lực sáng tạo, là khâu đột phá chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội, kiến tạo nền kinh tế tri thức cho đất nước.

Giáo dục chưa được đặt đúng vị trí là quốc sách hàng đầu

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình cho biết, trước sự thay đổi nhanh chóng của thực tiễn giáo dục trong nước và quốc tế, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Nghị quyết số 29 - NQ/TW; yêu cầu đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19 - NQ/TW, yêu cầu hoàn thiện môi trường pháp lý phù hợp với Hiến pháp 2013, Luật Giáo dục đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần được sửa đổi, bổ sung. Do vậy, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục TN, TN và NĐ tán thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 
Ảnh: Quang Khánh

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban cũng nhận thấy, việc sửa đổi, bổ sung như trong dự thảo Luật chưa đáp ứng được kỳ vọng của xã hội, chưa giải quyết thấu đáo các vấn đề đặt ra trong Tờ trình. Nhiều quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết 29-NQ/TW chưa được thể chế hóa; giáo dục vẫn chưa được đặt đúng vị trí là “quốc sách hàng đầu”; các điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của công dân trong bối cảnh giáo dục mới chưa được tiếp cận.

Thường trực Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước để thể chế hóa các chính sách cơ bản, tập trung làm rõ triết lý giáo dục, các điều kiện bảo đảm để phát triển giáo dục có chất lượng. Đồng thời, cần nghiên cứu để đưa ra những quy định mang tính dự báo, đặt nền móng và tạo cơ sở pháp lý để triển khai những chính sách giáo dục mới.

Nhất trí với quan điểm của cơ quan thẩm tra, một số Ủy viên UBTVQH lưu ý, đây là dự án Luật rất quan trọng, liên quan đến mọi nhà, mọi người dân, cho nên việc sửa đổi cần rất thận trọng, cần lấy thêm ý kiến của các chuyên gia, nhà giáo dục và các em học sinh ở các cấp học.

Một số Ủy viên UBTVQH lưu ý về việc thực hiện thu - chi trong hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, Hiến pháp 2013 đã quy định, giáo dục tiểu học là bắt buộc và Nhà nước không thu học phí đối với học sinh ở các trường tiểu học công lập. Vậy đối với những trường tiểu học tư thục, tiểu học dân tộc, trường tiểu học có đầu tư nước ngoài chính sách thu học phí sẽ như thế nào?

Hoàng Ngọc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang