CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:35 | 26/03/2019 (GMT+7)
.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự Đại hội Công đoàn Văn phòng Quốc hội lần thứ IX

14:09 | 09/03/2018
Sáng 9.3, Đại hội Công đoàn Văn phòng Quốc hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tiếp tục tiến hành Phiên họp thứ 2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tới dự.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký QH, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải…


Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại Đại hội

Ảnh: Lâm Hiển 

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động của Công đoàn VPQH trong 5 năm tới là: củng cố, kiện toàn, ổn định tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn; tăng cường tham gia xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đại hội cũng đã nghe báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn VPQH Khóa IX, kết quả Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Công đoàn VPQH Khóa IX. Chủ tịch Công đoàn VPQH Khóa VIII Phạm Thúy Chinh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn VPQH Khóa IX.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Thư ký QH, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn VPQH thời gian qua. Nhiệm kỳ Khóa VIII của Công đoàn VPQH gắn liền với hai nhiệm kỳ Khóa XIII, XIV của QH với nhiều cải tiến, đổi mới quan trọng về tổ chức, hoạt động của QH. Đây cũng là giai đoạn, số lượng đoàn viên Công đoàn VPQH tăng gấp đôi do việc sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về VPQH. Trong bối cảnh đó, Công đoàn VPQH đã nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn, ổn định tổ chức, tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia. Chủ nhiệm VPQH đánh giá, Công đoàn VPQH đã làm tốt chức năng là cơ quan đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động cơ quan VPQH và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Công đoàn VPQH.

Với đặc thù là tổ chức công đoàn của cơ quan tham mưu, giúp việc và phục vụ của QH, UBTVQH, các cơ quan của QH, các cơ quan của UBTVQH và Đoàn ĐBQH, Công đoàn VPQH hiện có 2 đoàn viên là Ủy viên Bộ Chính trị, 16 đoàn viên là Ủy viên Trung ương Đảng, 102 đoàn viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách ở Trung ương và 66 đoàn viên là ĐBQH chuyên trách hoạt động tại địa phương. Công đoàn VPQH đã phát huy tối đa lợi thế này để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Chủ nhiệm VPQH nêu rõ, Công đoàn VPQH đã góp phần tích cực cùng Đảng ủy, chính quyền phát huy dân chủ, bảo đảm công khai, minh bạch; tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc; động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực, tự giác rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng, trau dồi phẩm chất đạo đức, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tham mưu, phục vụ hoạt động của QH.


Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc với Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2018 – 2023
Ảnh: Lâm Hiển 

Chủ nhiệm VPQH nhấn mạnh, những thành tích mà Công đoàn VPQH đạt được không chỉ là kết quả nỗ lực, phấn đấu, hưởng ứng tích cực của tập thể Ban Chấp hành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mà còn là minh chứng tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm to lớn của tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp phục vụ QH nói riêng và xây dựng, phát triển đất nước nói chung.

Trong thời gian tới, VPQH phải không ngừng đổi mới, cải tiến tổ chức bộ máy, phương thức thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, phục vụ QH, phấn đấu trở thành cơ quan hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, tinh nhuệ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của QH, các cơ quan của QH và ĐBQH. Để góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ này, Chủ nhiệm VPQH cho rằng, cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Công đoàn cơ quan.

Nhất trí với phương hướng, mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể mà Đại hội đã xác định cho nhiệm kỳ 2018 – 2023, Chủ nhiệm VPQH cũng lưu ý, Công đoàn VPQH cần tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn các nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp để kịp thời tuyên truyền có hiệu quả đến từng đối tượng đoàn viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của cơ quan, khơi dậy tinh thần hăng say, sáng tạo trong lao động và học tập; đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hơn nữa tính thiết thực, hiệu quả và hướng vào mục tiêu trung tâm là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến việc bảo vệ chế độ chính sách, quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, nhất là việc bảo đảm sự công bằng, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, thi đua khen thưởng và cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động VPQH…

+ Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh đã trao tặng Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho tập thể Công đoàn VPQH; trao Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2017…

Quỳnh Chi
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang