CHÍNH TRỊ
Cập nhật 18:26 | 18/07/2018 (GMT+7)
.

Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc tại Bình Thuận

23:03 | 08/03/2018
Sáng 8.3, Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bùi Đặng Dũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường hiệu quả công tác thu; tham mưu ban hành các chính sách làm giảm thu và tăng chi, điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nguồn vốn được bố trí cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong tỉnh khi hoàn thành đã mang lại hiệu quả tốt.

 Năm 2017, Bình Thuận đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ. Từ đó, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của địa phương có nhiều chuyển biến. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã có nhiều biện pháp, cách làm nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản lý, sử dụng tài sản và kinh phí từ ngân sách Nhà nước cơ bản theo chế độ, định mức, đúng quy định.

 Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Bùi Đặng Dũng đánh giá cao kết quả thực hiện quyết toán thu, chi ngân sách và thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Bình Thuận; yêu cầu Bình Thuận tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ trong công tác mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật; tăng cường quản lý trong xử lý nợ xây dựng nông thôn mới, trong thu, chi ngân sách trên địa bàn.

 Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn nêu rõ, Bình Thuận phân tích rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc cân đối thu, chi ngân sách; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý đất đai trên địa bàn…

Theo TTXVN
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang