CHÍNH TRỊ
Cập nhật 17:54 | 25/03/2019 (GMT+7)
.

70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

17:23 | 05/03/2018
Sáng 5.3, tại Hà Nội, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn cấp quốc gia "70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy".

Tham dự Hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý…

Tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Công An, Thượng tướng Tô Lâm đã công bố toàn văn Bức thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội thảo.

Trong thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đây là cuộc hội thảo rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực; đồng thời mong muốn với sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia của Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành, hội thảo cần cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, hoạch định chủ trương, chính sách về xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh theo Sáu điều Bác Hồ dạy trong bối cảnh tình hình mới, làm sáng tỏ thêm giá trị lịch sử, khoa học, cách mạng, giá trị nhân văn và thời đại sâu sắc của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ, điều quan trọng là thông qua Hội thảo và ngay sau khi kết thúc hội thảo, phải tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nội dung, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Bác Hồ dạy về Tư cách người Công an cách mạng đến từng cán bộ, chiến sĩ Công an và trong toàn Đảng, toàn dân, đưa phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” lên tầm cao mới. (Nội dung Thư xem trong số báo hôm nay).

Hội thảo nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11.3.1948 - 11.3.2018); 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018).

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều lời huấn thị, chỉ bảo vô cùng quý báu, có giá trị to lớn đối với các mặt công tác Công an. Ngày 11.3.1948, trong thư gửi Giám đốc Công an khu XII, Người đã căn dặn lực lượng Công an về tư cách người Công an cách mạng. Đó là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. Đó là lời dạy rất mộc mạc, giản dị, nhưng hàm chứa những tình cảm rất ân cần, tâm huyết, những nội dung tư tưởng vô cùng sâu sắc, đã trở thành “kim chỉ nam” chỉ đạo mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an nhân dân các thế hệ đã quán triệt và tổ chức học tập, thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người Công an cách mạng phù hợp với từng thời kỳ, trong Công an các đơn vị, địa phương, trong từng lĩnh vực công tác, thực tiễn chiến đấu của lực lượng Công an. Nhờ đó, những lời dạy của Người đã đi sâu vào trong nhận thức, tâm tư, tình cảm của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an, trở thành nguồn gốc, nền tảng sức mạnh tinh thần để lực lượng Công an nhân dân thể hiện rõ bản chất cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, xây đắp nên truyền thống anh hùng vẻ vang, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Tại Hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung đi sâu đánh giá, phân tích, làm rõ những vấn đề lớn về giá trị lý luận và thực tiễn của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; Sáu điều Bác Hồ dạy và những vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; Phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo Sáu điều Bác Hồ dạy...

Kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm đề nghị các cấp ủy Đảng, thủ trưởng Công an các cấp cần thống nhất về nhận thức và xác định rõ việc tiếp tục học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là nội dung trọng tâm của công tác chính trị, tư tưởng của lực lượng Công an nhân dân, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Vũ
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang