CHÍNH TRỊ
Cập nhật 12:20 | 16/02/2019 (GMT+7)
.

Họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

15:21 | 08/02/2018
Ngày 8.2, tại trụ sở của Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã họp trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác trong năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì Phiên họp.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trong năm 2017, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cũng như sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, nên đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, góp phần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 2 cuộc đối thoại giữa Chính phủ với doanh nghiệp; có nhiều chỉ đạo xác minh làm rõ và xử lý các thông tin về vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và các sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức được phản ánh trên báo chí.


Ảnh: Hồng Sơn

Trong năm 2017, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của Chính phủ, nhất là với thể chế về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh và an sinh xã hội. Do đó, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã giảm mạnh so với trước, giảm 41,67% so với cùng kỳ năm 2016. Tính đến cuối năm 2017, chỉ còn 9 thông tư quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực chưa được ban hành. Các bộ ngành, địa phương cũng thường xuyên rà soát, nhằm sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc. Do các cơ quan đã quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, nên 17/19 bộ, cơ quan ngang bộ đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với 929 dịch vụ công. 58/63 tỉnh, thành phố đang cung cấp khoảng 13.800 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ xác định, trong năm 2018 tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi pháp luật, với trọng tâm là hoàn thiện thể chế về kinh tế thị trường, quản lý công chức, viên chức; khắc phục dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính. Các bộ, ngành, địa phương tăng cường triển khai có hiệu quả Kiến trúc Chính phủ điện tử sau khi ban hành; đẩy mạnh việc xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt.

Đại diện các bộ, ngành, địa phương cơ bản thống nhất với báo cáo của Ban Chỉ đạo về kết quả đạt được trong năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018. Song, một số ý kiến nhấn mạnh, để mô hình Chính phủ điện tử được triển khai toàn diện, thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử, mà trước mắt cần minh bạch trên cổng thông tin về tình trạng công văn đến, công văn đi.


Ảnh: Hồng Sơn

Ghi nhận đánh giá, kiến nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, 2018 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của QH về kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 5 năm 2016 - 2020. Các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền; gắn kết chặt chẽ cải cách hành chính với chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu, cần tập trung sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% số danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra, cắt giảm, đơn giản hóa 50% số điều kiện đầu tư kinh doanh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu, cần tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự nhất quán, kiên trì, liên tục trong cải cách hành chính. Các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị, để làm cơ sở cho tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Từ hiệu quả bước đầu tại mô hình Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng gợi mở, lãnh đạo các bộ, ngành nghiên cứu sớm thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện công tác của bộ, ngành.

Phương Thủy
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang