CHÍNH TRỊ
Cập nhật 22:45 | 23/02/2019 (GMT+7)
.

Ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án Báo cáo Giáo dục Việt Nam

23:44 | 06/02/2018
Ngày 6.2, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ký Thỏa thuận hợp tác về việc thực hiện dự án Báo cáo Giáo dục Việt Nam (Vietnam Education Report - VER) và một số công việc liên quan.

Theo đó, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh sẽ hợp tác xây dựng các Báo cáo Giáo dục Việt Nam, triển khai chương trình báo cáo độc lập về giá trị thực tế của hệ thống giáo dục Việt Nam, góp phần hình thành cơ sở xây dựng chính sách giáo dục quốc gia và hỗ trợ ra quyết định lập pháp về giáo dục quốc gia.


Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình và Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Huỳnh Thành Đạt ký thỏa thuận hợp tác 

Theo thỏa thuận, việc hợp tác giữa Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có mục tiêu xây dựng mối quan hệ hợp tác và hỗ trợ hoạt động lâu dài trong hoạt động chuyên môn giữa hai đơn vị; thiết lập khung chung để triển khai hiệu quả dự án Báo cáo Giáo dục Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm của mỗi bên. Việc thực hiện dự án góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; góp phần hình thành chính sách và dự án luật có liên quan.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh sẽ cử nhân sự tham gia thực hiện dự án, bảo đảm phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm mỗi bên; cùng phối hợp tìm kiếm nguồn lực tài chính và nhân sự thực hiện dự án và nội dung hợp tác; phối hợp xây dựng đội ngũ chuyên gia giáo dục triển khai các hoạt động nghiên cứu, đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông và giáo dục đại học; phối hợp tổ chức các hội nghị hội thảo, thu thập thông tin, đề xuất giải pháp hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm đổi mới giáo dục; phối hợp xây dựng các báo cáo chuyên môn... Thỏa thuận hợp tác có giá trị trong 4 năm, từ 2018 - 2021. 

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình cho biết, từ năm 2018, ngoài các cộng tác viên cá nhân, Ủy ban chủ trương hợp tác với các cộng tác viên tập thể, đơn vị nghiên cứu. Với VER, mong rằng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh sẽ sử dụng nguồn lực, chuyên gia của mình để hỗ trợ, chia sẻ trách nhiệm với Ủy ban...

Tin và ảnh: Ngọc Phương
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang