CHÍNH TRỊ
Cập nhật 21:25 | 20/01/2019 (GMT+7)
.

Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc

23:08 | 12/01/2018
Ngày 12.1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc tháng 1.2018.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Bộ Công an thông tin về tình hình an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2017; dự báo tình hình và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin “Tổng quan tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới, khu vực và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2017; dự báo tình hình thế giới và phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2018”; tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của Quốc hội, ngay từ ngày đầu năm 2018, Chính phủ đã ban hành hành Nghị quyết số 01/NQ-CP. Báo cáo viên tập trung tuyên truyền Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; gắn với tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Sáu (Khóa XII).

 Việc tuyên truyền Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018 cần nhấn mạnh yêu cầu của Ban Bí thư: Thực hiện thật tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là đối với người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão, lũ; Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình chính sách, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.... 

Quỳnh Hoa
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang