CHÍNH TRỊ
Cập nhật 06:56 | 21/10/2018 (GMT+7)
.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế hội đàm với Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường, Quốc hội Lào

19:27 | 08/01/2018
Chiều 8.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã hội đàm với Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường, QH Lào Bounpone Sisoulath.

Tại cuộc hội đàm, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường Bounpone Sisoulath đã trao đổi về quá trình xây dựng Luật Đất đai năm 2013 của QH Việt Nam, những điểm mới, tiến bộ của Luật này. Nội dung trao đổi thiết thực phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai của Lào trong năm 2018.

Chủ nhiệm UB Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Luật Đất đai 2013 đã thể hiện rõ tinh thần của Hiến pháp 2013 về chế độ sở hữu đất đai, đó là đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Luật Đất đai 2013 cũng phân định rõ quyền của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu của toàn dân đối với đất đai và trách nhiệm của Nhà nước trong thống nhất quản lý đất đai. Nhà nước thực hiện các quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai thông qua quyết định quy hoạch, kế hoạch, mục đích, hạn mức, thời hạn sử dụng đất; quyết định thu hồi, trưng dụng đất; quyết định giá đất, định chính sách tài chính về đất đai; quyết định trao quyền cho người sử dụng đất; quy định quyền và nghĩa vụ sử dụng đất.


Ủy ban Kinh tế hội đàm với Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường, Quốc hội Lào
Ảnh: Lâm Hiển

Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai như: QH ban hành luật, nghị quyết về đất đai; quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, thực hiện quyền giám sát tối cao đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai trong phạm vi cả nước. HĐND các cấp thực hiện quyền thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương mình trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông qua bảng giá đất, việc thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển KT - XH vì lợi ích quốc gia, công cộng của dịa phương theo thẩm quyền, giám sát việc thi hành pháp luật về đất đai tại địa phương. Chính phủ, UBND các cấp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai theo thẩm quyền được quy định trong Luật Đất đai 2013.

Đáng lưu ý, về giá đất, Chủ nhiệm UB Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Luật Đất đai 2013 quy định nguyên tắc định giá đất phải theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá, theo thời hạn sử dụng đất, phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất hoặc giá trong đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất, cùng một thời điểm các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau.

Quy định khung giá đất, bảng giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm một lần và được điều chỉnh khi thị trường có biến động. Bổ sung quy định đối với trường hợp các địa phương không thống nhất được giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Chân thành cảm ơn những chia sẻ của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường Bounpone Sisoulath cho biết, Hiến pháp của Lào cũng quy định, đất đai là tài sản của nhân dân, do Nhà nước đại diện quản lý và phân chia. Đất đai vốn là vấn đề rất nhạy cảm, phức tạp, tuy đất đai không sinh ra hàng ngày, nhưng nhu cầu sử dụng của người dân lại ngày càng lớn.

Chủ nhiệm Ủy ban Bounpone Sisoulath mong muốn, cùng tiếp tục trao đổi sâu hơn với Ủy ban Kinh tế của QH Việt Nam về quyền sử dụng, định giá đất, việc thu hút đầu tư dựa vào nguồn lực đất đai… Những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Luật Đất đai 2013 của Việt Nam sẽ là tư liệu quý để Lào tham khảo trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai tới đây.

Hoàng Ngọc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang