CHÍNH TRỊ
Cập nhật 07:56 | 22/10/2018 (GMT+7)
.

Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã

15:24 | 06/12/2017
Sáng 6.12, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN - PTNT Nguyễn Xuân Cường; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước tại các điểm cầu địa phương.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Luật Hợp tác xã được QH thông qua ngày 20.11.2012, đã tạo ra khung pháp luật cơ bản, phù hợp, nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác xã phát triển. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã bước đầu thể hiện chuyển biến về hiệu quả, chất lượng, chứng tỏ ngày càng rõ nét hơn, vai trò quan trọng và có ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội. Số lượng hợp tác xã tăng lên, doanh thu và thu nhập của người lao động trong hợp tác xã được cải thiện, từng bước ổn định. Hoạt động khu vực hợp tác xã có chuyển biến tích cực về quy mô, công nghệ và thị trường.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng chỉ rõ, kinh tế tập thể, hợp tác xã vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Phong trào kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Đơn cử, một số quy định còn chưa được hướng dẫn cụ thể hoặc có hướng dẫn thì chưa khả thi dẫn đến khó triển khai, như xác định tài sản không chia, xử lý tài sản không chia sau chuyển đổi, giải thể hợp tác xã; thủ tục giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã; hướng dẫn chuyển đổi hợp tác xã sang các loại hình tổ chức khác… Một số chính sách hỗ trợ được ban hành còn phân tán, chưa đồng bộ, thiếu tính khả thi, chưa được hướng dẫn cụ thể, thiếu nguồn lực; thiếu kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thi hành Luật Hợp tác xã và các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã…

Cùng quan điểm này, từ thực tiễn triển khai thực hiện Luật, các đại biểu dự Hội nghị cho biết thêm, một số địa phương vẫn chưa thấy rõ vai trò của hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nên mới chỉ dừng lại ở chủ trương, chưa có chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, không có cơ chế chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã trong quá trình thực hiện. Đa số hợp tác xã có vốn ít, trang thiết bị lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ, chưa xây dựng được chuỗi liên kết. Khả năng huy động vốn của các hộ thành viên rất hạn chế, khó vay vốn trung hạn, dài hạn từ ngân hàng. Lợi ích kinh tế trực tiếp do hợp tác xã mang lại cho các thành viên chưa nhiều.

Để phát triển hợp tác xã vững mạnh, các đại biểu đề nghị, cần tiếp tục rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã 2012 để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế như thủ tục đăng ký, giải thể tự nguyện, giải thể bắt buộc hợp tác xã; hướng dẫn quy trình chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác… Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kiến nghị, Chính phủ cần ban hành Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Luật Hợp tác xã 2012. Nâng cao hoạt động hợp tác xã thông qua tăng cường năng lực tổ chức, điều hành, hoạt động, kinh doanh cho hợp tác xã, các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm. Từng bước mở rộng quy mô hoạt động của các hợp tác xã.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, Hội nghị được tổ chức với mục tiêu tìm ra giải pháp toàn diện, đột phá để phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã. Thực tế cho thấy, đến ngày 5.12.2017, nước ta đã có hơn 20 nghìn hợp tác xã, thành lập mới hơn 6.000 hợp tác xã. Khả năng dự kiến thành lập mới năm 2018 là 2.000 hợp tác xã, phần lớn là các hợp tác xã về sản xuất nông nghiệp. Đáng lưu ý, từ 10% số hợp tác hoạt động có hiệu quả (năm 2012), đến năm 2016 nước ta đã có khoảng 30% số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Doanh thu bình quân sau 4 năm (2012 - 2016) là 19,8%. Hợp tác xã đóng góp GDP cả nước xấp xỉ trên 4%.

Mặc dù kết quả đạt được có tiến bộ, nhưng sự phát triển hợp tác xã vẫn chưa đạt được như yêu cầu đề ra. Phó Thủ tướng đề nghị, cần tiếp tục đưa Luật Hợp tác xã vào cuộc sống.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống ứng dụng thông tin quốc gia về hợp tác xã. Trong đó có thủ tục liên kết đăng ký hợp tác xã với đăng ký thuế; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế hợp tác xã đến năm 2030. Nghiên cứu, hướng dẫn thủ tục chuyển đổi hợp tác xã sang doanh nghiệp và các loại hình kinh tế khác; xây dựng bộ tiêu chí phân loại hợp tác xã.

Bộ Tài chính cần nghiên cứu ưu đãi về thuế cho hợp tác xã, miễn thuế 2 năm đầu đối với hợp tác xã mới thành lập, miễn thuế thu nhập cá nhân đối với vốn góp của xã viên với hợp tác xã; sớm hoàn thành Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp.

Bộ NN - PTNT cần trình Chính phủ ban hành Nghị định hỗ trợ hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị định về chính sách hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch, xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ cao…

Cũng tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Vụ Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã 2012.

Hoàng Ngọc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang