CHÍNH TRỊ
Cập nhật 09:06 | 19/10/2018 (GMT+7)
.
Ngày làm việc thứ 17, Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV

Cần thiết “trao” cơ chế đặc thù cho TP Hồ Chí Minh

14:58 | 14/11/2017
Sáng 14.11, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Tư, QH Khóa XIV, ngay sau khi nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh, QH đã tiến hành thảo luận tại tổ về nội dung này.

Đa số ĐBQH nhất trí với việc ban hành Nghị quyết, tạo cơ chế, chính sách đột phá để TP Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước, là đô thị đặc biệt có tầm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của cả nước và khu vực. Tuy nhiên, các ĐBQH cũng đề nghị làm rõ một số nội dung để bảo đảm tính khả thi của dự thảo Nghị quyết.

ĐBQH Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) băn khoăn về việc thí điểm xây dựng và thực hiện chính sách thuế tài sản và thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất so với quy định của các sắc thuế hiện hành, tăng thu phí và lệ phí. Theo đại biểu, cần quy định tăng thuế với tỷ lệ % nhất định là bao nhiêu. Việc tăng thu thuế cũng phải có nguyên tắc. Dự thảo Nghị quyết chỉ quy định việc tăng thu thuế bảo đảm “phù hợp với trình độ và yêu cầu phát triển của TP Hồ Chí Minh” là mơ hồ. Tiêu chuẩn về “trình độ”, và “yêu cầu phát triển” là như thế nào? Để đảm bảo cụ thể, chặt chẽ, nên quy định nguyên tắc đảm bảo mức sống và khả năng của từng đối tượng người dân, tránh việc lạm thu, khiến người dân không đồng thuận, ĐB Đàng Thị Mỹ Hương đề nghị.

Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh họp tổ  Ảnh: Quang Khánh

Trong khi đó, ĐBQH Lê Hồng Tịnh (Đồng Nai) cho rằng, cơ chế như dự thảo Nghị quyết vẫn chưa thực sự tạo được sự thông thoáng cho TP Hồ Chí Minh.  Đơn cử như việc thí điểm thuế tài sản, ĐB Lê Hồng Tịnh đề nghị, dự thảo Nghị quyết cần quy định rõ đối tượng áp thuế; đồng thời, chỉ nên “đánh” thuế với người sở hữu bất động sản thứ hai nhưng đang bỏ không, không đưa vào sử dụng. “Đánh” thuế vào đối tượng này vừa có thêm nguồn thu, vừa tăng được hiệu quả sử dụng của bất động sản.

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, việc thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Hồ Chí Minh vẫn phải trên tinh thần phù hợp với Hiến pháp. Trước đây, có một số lĩnh vực phân cấp cho Thủ tướng quyết định thì tới đây, sẽ giao lại cho TP Hồ Chí Minh thực hiện để đảm bảo nhanh và phù hợp hơn. Còn những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, không thuộc Nghị định của Chính phủ thì sau khi QH thông qua Nghị quyết này, Chính phủ sẽ có nghị định hướng dẫn tiếp tục phân cấp cho TP.  

Liên quan đến vấn đề tăng một số loại thuế, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, mức tăng thuế ngoài khung thì TP phải có đề án đánh giá rất cụ thể, trình lên Chính phủ và Chính phủ sẽ nghiên cứu, quyết định, trình UBTVQH chứ không phải là TP tự làm ngay được. Tất nhiên, cũng tùy từng loại thuế mới tăng như thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt thì có thể làm được ngay nhưng phải có đề án chi tiết. Vấn đề tăng thê, tinh thần là mở rộng cơ sở thu, đảm bảo hài hòa phù hợp điều kiện thực tế. TP ngập lụt như thế, ô nhiễm như thế thì cho phép TP quy định thu tăng lên để giải quyết vấn đề này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cũng cho rằng, cơ chế hiện hành chưa đủ để tạo điều kiện cho TP phát triển nên việc ban hành Nghị quyết là cần thiết. Về nguyên tắc là không được trái Hiến pháp, nhưng nếu có cơ chế đặc thù thì phải vượt ra khỏi khuôn khổ luật pháp hiện hành, pháp lệnh, các văn bản dưới luật. Trong trường hợp luật chưa có nhưng thấy cần thiết phải thí điểm thì phải có quy định. Tuy nhiên, Phó tịch QH Uông Chu Lưu lưu ý, với việc tăng thuế phải thận trọng bởi theo quy định của Hiến pháp, QH quy định, quyết định sửa đổi, bãi bỏ sắc thuế, các luật thuế cũng quy định cụ thể về vấn đề này, giờ không thể giao cho HĐND TP Hồ Chí Minh ban hành một số sắc thuế mới, chưa nói thuế là liên quan đến quyền cơ bản của con người, quyền công dân. Thời gian tới, Chính phủ sẽ trình QH những sắc thuế mới phù hợp với tình hình hiện nay trong đó có việc đánh thuế về tài sản. Với một số sắc thuế khác, theo Phó Chủ tịch QH cũng phải bàn thêm. Không phải tất cả các loại thuế đều tăng mà có sắc thuế phải giảm để động viên doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu, góp phần bảo đảm nguồn thu tốt hơn, Phó Chủ tịch QH lưu ý.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang