CHÍNH TRỊ
Cập nhật 09:06 | 19/10/2018 (GMT+7)
.
Ngày làm việc thứ 17, Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV

QH nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh

13:36 | 14/11/2017
Sáng 14.11, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Tư, QH Khóa XIV, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TP Hồ Chí Minh.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TP Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày nêu rõ, thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách nhà nước của cả nước, chia sẻ những khó khăn chung với Trung ương và các địa phương trên tinh thần thành phố vì cả nước. Tuy nhiên, vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh đang chậm lại. Thành phố đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do sức ép quy mô dân số tăng nhanh, hạ tầng chậm cải thiện, tác động ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu ngày càng lớn, khả năng thu hút vốn đầu tư mới giảm, cản trở sự phát triển bền vững của thành phố. Vì vậy, cần có cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với yêu cầu phát triển của TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Để chuẩn bị, Thành phố đã có Đề án báo cáo cụ thể về nội dung này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TP Hồ Chí Minh
Ảnh: Quang Khánh

Ngoài ra, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10.8.2012 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Kết luận số 21-KL/TW ngày 24.10.2017 định hướng việc thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Hồ Chí Minh. UBTVQH có văn bản đề nghị Chính phủ trình QH xem xét, quyết định Nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển TP Hồ Chí Minh. Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, QH được phép ban hành Nghị quyết quy định thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của QH nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của các luật hiện hành. Từ những căn cứ trên, việc ban hành dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TP Hồ Chí Minh là cần thiết, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Theo Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày, Ủy ban Tài chính - Ngân sách tán thành với Tờ trình của Chính phủ và cho rằng, TP Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất cả nước về dân số và quy mô kinh tế; là địa phương có đóng góp số thu NSNN trên địa bàn cao nhất cả nước khoảng 28%, tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương là 82%. Tuy nhiên, hiện nay, thành phố đang gặp nhiều khó khăn về hạ tầng giao thông, môi trường, chưa có cơ chế, chính sách đột phá mạnh mẽ để phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước, là đô thị đặc biệt có tầm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của cả nước và khu vực. Đây là trách nhiệm chung của cả nước đối với sự phát triển của TP Hồ Chí Minh và cũng là trách nhiệm của TP Hồ Chí Minh với cả nước nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10.8.2012 và Kết luận số 21-KL/TW ngày 24.10.2017 của Bộ Chính trị.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra
Ảnh: Quang Khánh

Về quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, để bảo đảm về thẩm quyền của QH trong việc quyết định các chính sách về thuế theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng nêu một số nội dung cần làm rõ. Ví dụ, đối với việc thí điểm thuế tài sản. Đây là sắc thuế mới, thuộc thẩm quyền của QH theo quy định của Hiến pháp và đã được định hướng trong kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, trên cơ sở báo cáo của HĐND TP, Bộ Tài chính cần báo cáo Chính phủ trình UBTVQH xem xét, trình QH quyết định áp dụng thuế tài sản thí điểm trước tiên thực hiện tại TP Hồ Chí Minh, trước mắt nghiên cứu tập trung thuế tài sản đối với nhà, đất.

Về việc giao HĐND TP Hồ Chí Minh quyết định dự toán ngân sách thành phố, phân bổ ngân sách cấp mình, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc cần tạo sự chủ động hơn cho chính quyền thành phố trong việc xem xét, quyết định dự toán ngân sách hàng năm nhưng vẫn phù hợp với định hướng phát triển các lĩnh vực quan trọng của Chính phủ, QH. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng đề nghị, cần ưu tiên cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ. Một số ý kiến trong Ủy ban đề nghị cho phép thành phố quyết định dự toán ngân sách hàng năm nhưng trong trung hạn 5 năm phải đảm bảo tỷ lệ chi ngân sách cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang