CHÍNH TRỊ
Cập nhật 22:37 | 18/07/2018 (GMT+7)
.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
về ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (Ngày 07 tháng 10 năm 2017)

23:31 | 07/10/2017

Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghỉ.

(Ngày chủ nhật, 08/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục nghỉ).

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang