CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:46 | 20/07/2018 (GMT+7)
.

Góp ý dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi), Luật Thủy sản (sửa đổi)

13:30 | 13/09/2017
Được sự hỗ trợ của Tổng cục Môi trường, ngày 13.9, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý kiến về dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi), Luật Thủy sản (sửa đổi).

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận, làm rõ mối quan hệ giữa Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Đa dạng sinh học để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, phù hợp với Hiến pháp. Theo đó, trong quá trình xây dựng dự án Luật Thủy sản (sửa đổi), dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) không chồng chéo, mâu thuẫn với các luật khác, trong đó có Luật Đa dạng sinh học.

Trong trường hợp có sự khác nhau giữa dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi), Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) với Luật Đa dạng sinh học mà dẫn tới sự mâu thuẫn, chồng chéo thì phải luận giải cụ thể, bảo đảm tính khách quan và khoa học. Đồng thời, phải có điều khoản để quy định điều, khoản, điểm cụ thể của Luật Đa dạng sinh học sẽ được thay thế bằng các quy định của Luật Thủy sản và Luật Bảo vệ và Phát triển rừng để loại bỏ sự mâu thuẫn, chồng chéo này.

Từ đó cho thấy, khi xây dựng luật, cần đặt trong mối quan hệ tổng thể chung với các luật khác, đặc biệt là đặt trong mối quan hệ với các luật cùng điều chỉnh một vấn đề. Như vậy, Luật Đa dạng sinh học, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng có mối quan hệ hữu cơ, trong một thể thống nhất. Trong đó, Luật Đa dạng sinh học đã quy định những vấn đề chung, mang tính nguyên tắc về quản lý đa dạng sinh học, hay nói cụ thể là quản lý, bảo tồn và phát triển động vật, thực vật. Đây là vấn đề chung của cả 3 luật, do vậy, cần bảo đảm sự thống nhất khi xây dựng luật.

Góp ý với dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi), đại diện Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, đối với loài nguy cấp quý hiếm Khoản 5, Điều 13 quy định danh mục, chế độ quản lý, bảo vệ, trình tự cấp phép khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm. Đề nghị bỏ quy định này nhằm tránh việc chồng chéo quá nhiều các danh mục liên quan đến bảo tồn các loài nguy cấp. Vì theo quy định của Luật Đa dạng sinh học, Chính phủ đã ban hành danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nhằm hệ thống các danh mục và tập trung chủ yếu cho vấn đề bảo tồn các loài nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng (Nghị định 160/2013/NĐ-CP). Nếu 2 luật đều quy định việc này thì sẽ dẫn đến chồng chéo. Do đó, cần thiết phải thống nhất để cập nhật vào cùng danh mục theo quy định của Luật Đa dạng sinh học.

Tin và ảnh: Chi An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang