CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:03 | 25/05/2018 (GMT+7)
.

Xử lý được 808 phản ánh của doanh nghiệp qua Cổng thông tin Điện tử Chính phủ

16:38 | 12/09/2017
Đó là thông tin tại Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin Điện tử Chính phủ do VPCP tổ chức sáng ngày 12.9 tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhận định 2 hệ thống https://nguoidan.chinhphu.vn; http://doanhnghiep.chinhphu.vn là việc làm cụ thể hóa thực hiện cơ chế hiệu quả, thiết thực để hiện thực hóa quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Từ khi hệ thống được triển khai, đã phân loại được 734 phản ảnh, kiến nghị của người dân tiếp nhận, và đã trả lời được 201 kiến nghị, 364 phản ánh được người dân bổ sung thông tin; 851 phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp đã gửi tới Bộ, ngành, trong đó có 808 phản ánh được các Bộ, ngành xem xét trả lời…

Thông qua trang hệ thống, người dân và doanh nghiệp dễ dàng tru  truy cập Hệ thống từ máy tính, thiết bị di động được kết nối internet để gửi, theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh kiến nghị của mình về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp thực tế, không đồng bộ, trái với các điều ước ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập… Đồng thời, thông qua hệ thống, cơ quan hành chính nhà nước các cấp sẽ tiếp nhận trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, từng cơ quan quả xử lý, nghiên cứu tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính để xây dựng hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, hiệu  lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo để phát triển.


Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện tiếp nhận, phân loại phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi đến Hệ thống thông tin; cập nhật đầy đủ các phản ánh, kiến nghị được gửi bằng văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử vào Hệ thống thông tin để xử lý theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở các phản ánh, kiến nghị được Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chuyển thông qua Hệ thống thông tin, cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu, xử lý hoặc phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy trình được quy định tại Điều 14 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị là 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, trường hợp hết thời hạn này mà chưa xử lý xong, định kỳ cứ sau 7 ngày các bộ, ngành, địa phương cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin để thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Đối với các phản ánh, kiến nghị có kết quả xử lý, trong thời hạn 2 ngày làm việc các bộ, ngành, địa phương cập nhật kết quả vào Hệ thống thông tin để trả lời cho người dân, doanh nghiệp. Văn phòng Chính phủ, các cơ quan hành chính nhà nước được phân công xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, đăng tải công khai kết quả trả lời trên Hệ thống thông tin theo các hình thức được quy định tại Điều 19 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP.

Việc tổ chức hội nghị tập huấn là cơ hội tốt để những người làm công tác tổng hợp, xử lý báo cáo và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tỏng cơ quan hành chính cùng học tập, trau dồi và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Tin và ảnh: Thanh Bình
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang