CHÍNH TRỊ
Cập nhật 22:37 | 18/07/2018 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Thảo luận về dự án Luật Đo đạc và bản đồ

11:35 | 12/09/2017
Sáng 12.9, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại phiên họp
Ảnh: Quang Khánh

Tờ trình dự án Luật Đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trình bày nêu rõ, thời gian qua các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ được ban hành đã bước đầu đáp ứng được công tác quản lý nhà nước cũng như việc thực thi pháp luật về đo đạc và bản đồ. Việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật này đã mang lại những hiệu quả nhất định trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và một số mục tiêu quan trọng khác.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước và tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ còn một số vấn đề tồn tại, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra của giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế, như: hoạt động đo đạc còn chồng chéo, lãng phí; việc quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc bản đồ còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu chia sẻ, sử dụng chung… Do đó, việc xây dựng, ban hành Luật Đo đạc và bản đồ nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách và thực tiễn khách quan.  

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Đo đạc và bản đồ, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết, việc xây dựng dự án Luật đã thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước về tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám, công nghệ mới, tiên tiến trên nền tảng công nghệ thông tin trong dự báo, cảnh báo, điều tra, đánh giá, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, quy định rõ hơn các nội dung của dự thảo Luật với các luật có liên quan, như Luật Thủy lợi, Luật Biên giới quốc gia, Luật Hàng không dân dụng, Bộ luật hàng hải, Luật Biển Việt Nam… để tránh chồng chéo, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng phát biểu tại phiên họp
Ảnh: Quang Khánh

Đa số Ủy viên UBTVQH nhất trí việc cần thiết xây dựng và ban hành dự án Luật Đo đạc và bản đồ nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ, khắc phục được tình trạng đo đạc chồng chéo, lãng phí; thúc đẩy thương mại hóa thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ và xã hội hóa hoạt động đo đạc và bản đồ … phục vụ có hiệu quả hơn phát triển kinh tế -  xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị Ban soạn thảo làm rõ, việc xây dựng dự thảo Luật dựa trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị định số 12/2002/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ hay Nghị định số 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ, bởi Nghị định số 45/2015/NĐ-CP mới chỉ được ban hành hơn 2 năm.


Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga  phát biểu tại phiên họp
Ảnh: Quang Khánh

Về thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (Chương VI) dự án Luật được bổ sung quy định về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (Mục 2, Chương VI). Theo đó, đây là tập hợp các chính sách, tổ chức, thể chế, tiêu chuẩn, công nghệ, dữ liệu và nguồn lực nhằm chia sẻ và sử dụng hiệu quả dữ liệu không gian địa lý trong phạm vi cả nước. Cho rằng đây là vấn đề mới, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đề nghị, Ban soạn thảo đã quy định đủ các nội dung liên quan về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia chưa? Có cần quy định về Ủy ban quốc gia về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý trong Luật hay không?

Trung Thành
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang