CHÍNH TRỊ
Cập nhật 22:37 | 18/07/2018 (GMT+7)
.

Hội đồng Dân tộc giám sát kết quả thực hiện pháp luật về giao đất, giao rừng

16:25 | 11/08/2017
Sáng 11.8, tại Nhà QH, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã làm việc với các bộ, ngành về tình hình kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2006 - 2016.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính.

Theo Báo cáo của Bộ NN và PTNT, chủ trương giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số là chủ trương lớn, đúng đắn, phù hợp với chính sách đại đoàn kết dân tộc, với xu thế chung để thực hiện chính sách xã hội hóa trong bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ chính sách giao đất, giao rừng cho các hộ dân là người dân tộc thiểu số đã góp phần thực hiện chiến lược điều chỉnh, phân bố lao động dân cư, giải quyết việc làm, tạo công bằng xã hội, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển sản xuất bền vững trong toàn ngành lâm nghiệp; gắn nhiệm vụ xây dựng phát triển bền vững lâm nghiệp và phát triển kinh tế với củng cố an ninh, quốc phòng; củng cố được lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT - XH trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Bộ NN và PTNT cũng thừa nhận, quá trình triển khai thực hiện giao đất, giao rừng chưa tốt đã làm phát sinh một số hình thức mâu thuẫn về tranh chấp đất đai tại một số địa phương. Giao đất ưu tiên cho các đối tượng là các công ty lâm nghiệp, Ban quản lý làm mất cơ hội cho các hộ dân tiếp cận với nguồn đất sản xuất. Hộ thiếu đất sản xuất là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn đất đai giữa người dân và công ty lâm nghiệp, Ban quản lý tại nhiều địa phương. Đồng thời, giao đất cũng làm phát sinh mâu thuẫn giữa các hộ. Tiến độ giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp còn chậm…

Cho ý kiến về Báo cáo của Bộ NN và PTNT, Thường trực Hội đồng Dân tộc đề nghị, Bộ tiếp tục phân tích, làm rõ sự khác nhau khi thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, giao rừng cho trong giai đoạn 2006 - 2016 và từ giai đoạn 2005 trở về trước. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân lưu ý, Báo cáo của Bộ mới thiên về đánh giá việc thực hiện giao rừng mà chưa chú trọng đánh giá việc thực hiện giao đất. Vì vậy, Bộ cần phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để đánh giá thêm việc thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất. Đánh giá việc ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến giao đất, giao rừng đã kịp thời chưa, có chồng chéo hay không?

 

Bộ NN và PTNT cần làm rõ, vì sao có địa phương đã thực hiện Quyết định số 2740/QĐ/BNN-KL ngày 20.9.2007 phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007 - 2010, có địa phương lại chưa thực hiện Đề án này? Trách nhiệm của Bộ trong công tác kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của địa phương khi chưa thực hiện Đề án này như thế nào? Vai trò tham mưu, phối hợp của Sở Tài nguyên Môi trường và Sở NN và PTNT trong thực hiện chính sách giao đất, giao rừng đã tốt chưa?

Trong phần kiến nghị, Báo cáo của Bộ NN và PTNT đề xuất cần sửa đổi, bổ sung các quy định về giao đất, giao rừng khi sửa Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân đề nghị, Bộ cần chỉ rõ kiến nghị sửa đổi điều, khoản nào trong Luật, nội dung sửa đổi ra sao?

Tin và ảnh: Hoàng Ngọc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang