CHÍNH TRỊ
Cập nhật 22:37 | 18/07/2018 (GMT+7)
.

Bộ Tư pháp triển khai Nghị định về hòa giải thương mại

14:50 | 11/08/2017
Sáng 11.8, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định về hòa giải thương mại nhằm giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định tới các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, đồng thời trao đổi, thảo luận các giải pháp triển khai có hiệu quả Nghị định.

Ngày 26.2.2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định bao gồm hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước về hòa giải thương mại và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động hòa giải thương mại.

Trình tự, thủ tục về hòa giải thương mại về cơ bản được xây dựng trên cơ sở tham khảo Luật mẫu về hòa giải thương mại của Ủy ban Pháp luật thương mại quốc tế (UNCITRAL). Theo đó, Nghị định quy định kết quả hòa giải thành là trường hợp các bên đạt được thỏa thuận về việc giải quyết một phần hoặc toàn bộ tranh chấp. Kết quả hòa giải thành có hiệu lực thi hành đối với các bên theo quy định của pháp luật dân sự. Để bảo đảm tính hiệu quả, phù hợp với quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Nghị định quy định dẫn chiếu việc công nhận kết quả hòa giải thành được xem xét công nhận theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Ngoài ra, Nghị định quy định trong trường hợp hòa giải không thành, các bên có quyền yêu cầu trọng tài hoặc tòa án giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Theo đại diện Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp, với xu hướng phát triển hiện nay, hòa giải ngày càng được chứng minh là phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả bên cạnh trọng tài và tòa án, phù hợp với các tranh chấp đầu tư quốc tế. Để theo kịp xu thế chung, Việt Nam cần tiếp cận và hiểu rõ phương thức giải quyết tranh chấp này, nhất là trong hoàn cảnh Luật Đầu tư năm 2014 đã quy định thương lượng và hòa giải là “điều kiện tiên quyết” trước khi tranh chấp được đưa ra trọng tài hoặc tòa án.

Tin và ảnh: Chi An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang