CHÍNH TRỊ
Cập nhật 22:37 | 18/07/2018 (GMT+7)
.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu làm việc tại Cao Bằng về công tác phòng, chống tham nhũng

11:15 | 09/08/2017
Sáng 9.8, Đoàn công tác số 4 Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Tỉnh ủy Cao Bằng để triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Nguyễn Hoàng Anh.

Đánh giá vai trò cấp ủy Đảng, kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nêu rõ, nhằm tăng cường hơn nữa công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), BCĐ Trung ương về PCTN đã ban hành Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW, ngày 25.4.2017 về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đoàn công tác số 4 của BCĐ sẽ triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng nhằm nắm tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng. Trong đó, trọng tâm là thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Từ đó, góp phần “nhận diện” và xử lý các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng để tổng hợp, báo cáo BCĐ.


Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng tại Cao Bằng

Nội dung kiểm tra của Đoàn sẽ tập trung vào việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII nội dung về chống các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống liên quan đến tiêu cực, tham nhũng. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26.12.2016 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng; việc chấp hành Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 7.7.2007 của Bộ Chính trị về “Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”; Công tác quán triệt, triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7.12.2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng" của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế của các đơn vị chức năng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan này trong phát hiện, xử lý. Công tác thi hành án phần thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; công tác tham mưu, đề xuất giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế của Ban Nội chính tỉnh; kết quả xử lý tổ chức, cá nhân sai phạm, có dấu hiệu tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra tỉnh.

Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, Đoàn công tác sẽ dự thảo Báo cáo kết quả, gửi Thường trực Tỉnh ủy tham gia ý kiến; tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sau đó Đoàn công tác báo cáo kết quả lên BCĐ.

Phó Chủ tịch QH đề nghị, Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất những giải pháp, kiến nghị với BCĐ, các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Trung ương, các bộ, ngành, cơ quan chức năng ở Trung ương phối hợp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCTN.

Tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản còn thấp

Tại cuộc làm việc, Đoàn công tác đã nghe Báo cáo tự kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy Cao Bằng. Theo đó, thời gian qua, Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành 5 kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra về công tác PCTN và các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. Từ năm 2011 đến nay, các vụ án tham nhũng xảy ra trên địa bàn không nhiều, song đối tượng tham nhũng có phần đa dạng, lĩnh vực xảy ra chủ yếu trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, dự án xóa đói, giảm nghèo… Số vụ việc, vụ án được xem xét, khởi tố là 11 vụ, trong đó, xác định 2 vụ án gần đây được dư luận xã hội quan tâm.

Qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, từ 1.1.2011 đến hết tháng 5.2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm 4 tổ chức đảng cấp dưới, 23 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó, phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 11 đảng viên. Qua công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ 1.1.2011 đến 31.5.2017, Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh giao thực hiện 107 cuộc thanh tra, trong đó, Thanh tra tỉnh ban hành 104 kết luận thanh tra, UBND tỉnh ban hành 3 kết luận. Bên cạnh đó, trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, các cơ quan tố tụng đã tiến hành khởi tố, điều tra 11 vụ với 24 bị can; truy tố, xét xử 8 vụ với 15 bị cán, bị cáo…

Từ thực tiễn thực hiện, Tỉnh ủy Cao Bằng thấy rằng, trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm, tội phạm kinh tế còn hạn chế, vướng mắc. Đó là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cấp ủy, cơ quan đối với công tác PCTN có lúc chưa cao. Tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản còn thấp. Một số kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân chưa được rõ ràng, cụ thể. Công tác tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan chưa được thường xuyên…

Tỉnh ủy Cao Bằng kiến nghị, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền phải gương mẫu và có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, lãnh phí. Tích cực tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế. Chú trọng công tác xử lý sau thanh tra và các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng. Ngoài ra, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan dân cử trong giám sát, phát hiện các hành vi tham nhũng; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên…

Theo kế hoạch làm việc tại Cao Bằng, Đoàn công tác sẽ làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Cao Bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở NN và PTNT, Sở Giao thông Vận tải, Cục Hải quan. Dự kiến, ngày 23.8, Đoàn công tác sẽ kết thúc việc kiểm tra, giám sát tại Cao Bằng.

Tin và ảnh: Trung Thành
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang