CHÍNH TRỊ
Cập nhật 07:28 | 19/08/2018 (GMT+7)
.

Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình Mục tiêu Quốc gia họp sơ kết 6 tháng đầu năm

16:32 | 01/08/2017
Sáng 1.8, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 -2020 (Ban Chỉ đạo) đã họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; đại diện các bộ, ban, ngành.

Theo Báo cáo thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ LĐ - TB và XH, công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2017 đạt được kết quả tích cực, ngoài nguồn vốn ngân sách Trung ương, một số địa phương đã chủ động xây dựng các nghị quyết, chính sách và kế hoạch hỗ trợ giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn từ nguồn vốn ngân sách địa phương, góp phần đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên cả nước.

Dự kiến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn khoảng 6,9%, giảm 1,33% so với năm 2016;  bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn vùng dân tộc và miền núi giảm 3 - 4% so với cuối năm 2016, đạt mục tiêu đề ra theo Quyết định số 1722/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hầu hết các địa phương đã hoàn thành việc phân bổ, giao vốn kế hoạch năm 2017 và đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, kết quả giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình này trên phạm vi cả nước đạt thấp, 13,09%. Báo cáo của Bộ NN và PTNT cho thấy, môi trường nông thôn đã được các địa phương đặc biệt chú trọng. Một số địa phương đã ưu tiên bố trí ngân sách cho các giải pháp bảo vệ, cải tạo môi trường, cả nước có 2.776 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 34 huyện đạt chuẩn nông thôn mới…

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, một số văn bản hướng dẫn thực hiện dự án còn chậm, dẫn đến việc triển khai thực hiện ở một số địa phương, cơ sở còn chậm. Một số địa phương chỉ đạo triển khai chương trình chưa quyết liệt. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa hình thành nhiều chuỗi giá trị sản xuất bền vững, thu nhập của người dân còn bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào giá cả thị trường.

Các đại biểu dự họp cho rằng, ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, Chương trình còn huy động từ các nguồn hợp pháp khác để thực hiện. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ xem xét giao Bộ KH - ĐT nghiên cứu, xây dựng phương án điều chỉnh, sửa đổi Nghị định số 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn. Cùng với đó, cần ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao và xử lý nợ xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia với sự chuyển động trên toàn quốc từ Trung ương đến địa phương.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ liên quan tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, tạo thuận lợi cho việc triển khai. Theo đó, Bộ KH-ĐT chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ NN và PTNT sớm ban hành hướng dẫn cụ thể các tiêu chí chí xác định nợ xây dựng cơ bản trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sớm ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao.

Phó Thủ tướng đề nghị, sớm xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 210 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, cần có Nghị định liên quan đến bảo hiểm nông nghiệp về cây trồng và thức ăn gia súc… Tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, tháo gỡ khó khăn thể chế và tổ chức thực hiện để giải ngân nguồn vốn này.

Tin và ảnh: Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang