CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:35 | 26/03/2019 (GMT+7)
.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

18:27 | 31/07/2017
Sáng 31.7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Phiên họp thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến về tiến độ, kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Nhiều vụ việc, vụ án được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật

Qua thảo luận, các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất nội dung các văn bản; đồng thời bổ sung, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng. Các ý kiến nhất trí cho rằng, trong 6 tháng đầu năm, các thành viên Ban Chỉ đạo đã nêu cao trách nhiệm, tích cực, khẩn trương, quan tâm, quyết liệt hơn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác đề ra.

Cùng với những kết quả tích cực đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật; xử lý kỷ luật nghiêm cả cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cả cán bộ đương chức và cán bộ nghỉ hưu, được dư luận đồng tình, đánh giá cao. Các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ hơn, vào cuộc quyết liệt hơn, nhất là Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra, Kiểm toán, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Ban Nội chính Trung ương đã tích cực, chủ động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì Phiên họp.
Ảnh: Trí Dũng

Hầu hết những nội dung quan trọng trong Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc và hoàn thành theo kế hoạch với những kết quả nổi bật. Đó là chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 10-KL/TW ngày 26.12.2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế về kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng.

Trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017, Ban Chỉ đạo tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ chủ yếu. Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là ở địa phương, cơ sở.

Hai là, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Khẩn trương thanh tra, kết luận rõ đúng, sai, xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có sai phạm tại 9 dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm: dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG); việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn.

Ba là, hoàn thành xét xử sơ thẩm 2/6 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch. Kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 10/12 vụ án, xử lý 4 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; 4 vụ án, 1 vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; nhất là các vụ án thuộc giai đoạn II vụ án Phạm Công Danh. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC); Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm; giai đoạn II vụ án Vũ Quốc Hảo.

Bốn là, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc nêu trong Kết luận thanh tra dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ; dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol Dung Quất; đưa ra truy tố, xét xử một số vụ án khác thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Năm là, hoàn thành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 20 địa phương.

Sáu là, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; nghiên cứu, đề xuất quy định thống nhất đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc về công tác phòng, chống tham nhũng cho cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương.

Bảy là, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, nhất là việc “chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng”.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng trở thành phong trào, xu thế  

Phát biểu kết luận Phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, 6 tháng qua, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục có những tiến triển có chiều sâu hơn, kết quả ngày càng rõ nét và đồng đều hơn, chú ý khắc phục dần những khâu, những việc còn yếu kém ở cả Trung ương và địa phương, trên các ngành, lĩnh vực. Hầu hết các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo giao đều hoàn thành. Các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ hơn, nhịp nhàng và quyết liệt hơn. Và điều quan trọng là kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng qua đã “cho thêm những kinh nghiệm quý”. Trong đó, kinh nghiệm đầu tiên, đó là tiếp tục đà từ năm 2016, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không phải “lẻ mẻ” từng vụ, từng việc mà đã thành phong trào, thành xu thế, được làm có bài bản, phân công rõ cơ quan nào làm gì và kết quả thế nào, bao giờ xong. Một kinh nghiệm nữa, đó là “rõ đến đâu làm đến đấy”, làm từng việc một, hết việc này dẫn sang việc khác, việc trước tạo tiền đề cho việc sau. Và một điểm quan trọng nữa, theo Tổng Bí thư, đó là đã huy động sức mạnh được toàn dân và cả hệ thống chính trị, được nhân dân đồng tình, báo chí vào cuộc một cách công khai, trở thành phong trào, xu thế trong toàn xã hội với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Đáng chú ý, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; nhất là kiểm tra, kết luận các sai phạm và tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm tại Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương, Tỉnh ủy Bình Định, Đồng Nai… Tập trung thanh tra, kiểm toán 9 dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm (đã kết thúc thanh tra 3 dự án). Tiến hành thanh tra toàn diện dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG); việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn.

Tổng Bí thư nêu rõ, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Triển khai nghiên cứu, xây dựng các Đề án theo Kế hoạch đề ra. Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng. Thành lập 8 Đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 20 địa phương. Hầu hết những nội dung quan trọng trong Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc và hoàn thành theo kế hoạch.

Về tiến độ, kết quả xử lý các vụ việc, vụ án, Tổng Bí thư biểu dương Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân Tối cao, Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ đã tích cực, chủ động phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, xác minh các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, góp phần tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Ban Chỉ đạo thống nhất ban hành Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (theo Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về xây dựng Đảng).

Chú ý khâu phát hiện, giám định, thu hồi tài sản

 Vừa qua, đã hoàn thành xét xử sơ thẩm đối với 4/6 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, với những mức án nghiêm khắc được áp dụng, có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, được dư luận đồng tình với bị cáo nhận mức án tử hình, 1 bị cáo tù chung thân, 17 bị cáo tù có thời hạn từ 20 tháng đến 24 năm tù. Đối với 2/6 vụ còn lại, cơ quan tiến hành tố tụng đang tích cực điều tra làm rõ, dự kiến đưa ra xét xử trong quý III này.
Đã kết thúc điều tra, điều tra bổ sung 8 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, gồm vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn II); vụ án Hà Tấn Phước và đồng phạm; vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm (giai đoạn I); vụ án Hoàng Thế Trung và đồng phạm; vụ án Phan Minh Nguyệt và đồng phạm; vụ án Châu Thị Thu Nga và đồng phạm; vụ án Bùi Văn Khen và đồng phạm; vụ án Huỳnh Công Thiện và đồng phạm.
Đã kết thúc việc giải quyết 2 vụ án, 3 vụ việc, 16 kiến nghị thuộc giai đoạn II các vụ án Phạm Công Danh, Huỳnh Thị Huyền Như, Phạm Văn Cử, Dương Thanh Cường, Lâm Ngọc Khuân.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo cơ bản nhất trí các nhiệm vụ nêu trong dự thảo Báo cáo, trong đó lưu ý phải tập trung thực hiện bằng được những việc Ban Chỉ đạo đã đề ra. Trọng tâm là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, như Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung); các kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, trong đó có Quy định số 85-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý…

Tổng Bí thư đề nghị, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có việc sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng. Chú ý khâu phát hiện, giám định, thu hồi tài sản và những hạn chế đã chỉ ra như việc phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở còn hạn chế. Rà lại các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo đang chỉ đạo, vụ nào có điều kiện thì tập trung làm dứt điểm, tránh bày ra quá nhiều mà không làm được. Ví dụ, cần quyết tâm xử cho được vụ Hà Văn Thắm và Trịnh Xuân Thanh.

Với khâu giám định, Tổng Bí thư yêu cầu cần rà lại với tinh thần phải đổi mới mạnh hơn, theo nguyên tắc cơ quan tư pháp là người quyết định cuối cùng. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như tài chính, ngân hàng, đầu tư công… Với những vấn đề thực tế đã có nhưng luật chưa quy định thì cần khẩn trương nghiên cứu bổ sung kịp thời, bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tổ chức, cá nhân có sai phạm. Tổng Bí thư cũng nhắc lại quan điểm, khi xem xét một vụ án, vụ việc phải căn cứ vào bản chất của vấn đề, không nên câu nệ câu chữ một cách cứng nhắc. Đơn cử như vụ Trịnh Xuân Thanh, nếu không tham ô, tham nhũng, thì tiền đâu mà nhiều thế, mua nhà, mua xe… 

Liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền, Tổng Bí thư biểu dương các cơ quan thông tấn, báo chí vừa qua đã làm rất tốt và sắp tới cần tiếp tục phát huy. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đồng thời dẫn ra câu nói của Lênin, tính công khai “như thanh bảo kiếm” chữa lành mọi vết thương, Tổng Bí thư nêu rõ, cần chủ động cung cấp thông tin để báo chí đưa tin kịp thời, chính xác, không làm méo mó vụ việc, đồng thời phản bác lại những thông tin sai trái, xuyên tạc, không mang tính xây dựng.

Thanh Tâm
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang