CHÍNH TRỊ
Cập nhật 22:58 | 19/06/2018 (GMT+7)
.

Phát huy vai trò tham mưu hoạch định các chủ trương, chính sách

19:19 | 12/07/2017
Đây là nội dung được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức chiều 12.7, tại Hà Nội.

Theo Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát, 6 tháng đầu năm 2017, với vai trò là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng các đề án trình Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, Ban Kinh tế Trung ương đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nghiên cứu và hoàn thành các đề án được Bộ Chính trị giao như Ðề án Tổng kết 15 năm (2002-2017) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; Đề án Tổng kết 10 năm (2008 – 2017) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đề án Tổng kết 15 năm (2001-2016) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.


Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát báo cáo tại hội nghị

Đặc biệt, tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, Ban Kinh tế Trung ương đã tham mưu cho Bộ Chính trị trình, giải trình, tiếp thu các ý kiến của Trung ương để hoàn thiện các đề án. Trên cơ sở các đề án trình Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 3 Nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Sau khi ban hành Nghị quyết, Ban đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác biên soạn tài liệu tuyên truyền và tổ chức thành công Hội nghị học tập quán triệt các nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. Bên cạnh đó, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục tập trung thực hiện các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; các nội dung thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Ban và các nội dung Ban chủ động nghiên cứu để tham mưu, đề xuất.


Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc, sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức của Ban; sự sát sao, trách nhiệm của các lãnh đạo Ban. Trưởng Ban Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, với tinh thần tích cực, khẩn trương, nỗ lực vượt qua các khó khăn, Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các Đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; đề nghị toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; nâng cao, hoàn thiện hơn nữa năng lực chuyên môn, phương pháp làm việc để đảm đương tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 cũng như các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong thời gian tới; phát huy vai trò của Ban Kinh tế Trung ương trong tham mưu hoạch định các chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã hội của đất nước.

Tin và ảnh: Nguyễn Thăng
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang