CHÍNH TRỊ
Cập nhật 07:47 | 21/04/2018 (GMT+7)
.

Văn phòng Chủ tịch Nước họp báo công bố 6 Luật

18:47 | 12/07/2017
Chiều 12.7, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Thường trực Giang Sơn, Văn phòng Chủ tịch Nước tiếp tục tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước công bố 6 Luật. Đó là, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo các Bộ là Bộ Tư pháp, Bộ Công an.

Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được ban hành nhằm khắc phục những điểm sai sót đã phát hiện được của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán của Bộ luật.   Luật đã điều chỉnh mức định lượng về tỷ lệ thương tích, tổn hại cho sức khỏe và các mức định lượng khác thuộc cấu thành một số tội phạm về kinh tế, môi trường, ma túy, xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng và một số tội khác. Điều chỉnh mức định lượng về khối lượng, thể tích các chất ma túy tại các khoản của các điều luật để tránh trùng lặp và phù hợp với thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử từ trước tới nay; đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Cùng với việc thông qua Luật này, QH đã ban hành Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14). Nghị quyết tuyên bố, kể từ ngày 1.1.2018, Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14) có hiệu lực thi hành. Đồng thời, giao trách nhiệm cho Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.      

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 gồm 9 chương, 78 điều. Luật đã mở rộng nguyên tắc giải quyết bồi thường, cho phép người bị thiệt hại có quyền khởi kiện ngay ra tòa án khi có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự. Kết hợp giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự tại Tòa án đối với yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự.

Theo quy định của Luật, người bị thiệt hại có quyền lựa chọn cơ chế giải quyết bồi thường phù hợp, nhưng khi cơ quan giải quyết bồi thường đã thụ lý yêu cầu bồi thường, thì người đó không có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khác giải quyết bồi thường. Luật không quy định kết hợp giải quyết bồi thường trong quá trình giải quyết khiếu nại. Luật có hiệu lực từ ngày 1.7.2018.

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 gồm 8 chương, 48 điều. So với Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 đã mở rộng người được trợ giúp pháp lý từ 6 diện người lên 14 diện người. Theo đó, 2 đối tượng được kế thừa hoàn toàn từ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 là người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng; hai đối tượng được kế thừa và mở rộng là trẻ em không nơi nương tựa thành tất cả trẻ em, người dân tộc thiểu số thường trú thành cư trú (gồm cả thường trú và tạm trú) tại các vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn.

Luật cũng bổ sung 2 nhóm người được trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo để bảo đảm chính sách hình sự đối với các nhóm đối tượng này; áp dụng trợ giúp pháp lý đối với 8 nhóm người có khó khăn về tài chính, không có khả năng để thuê dịch vụ pháp lý. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2018.

H.Ngọc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang