CHÍNH TRỊ
Cập nhật 19:18 | 20/05/2018 (GMT+7)
.
Ngày làm việc thứ 20, Kỳ họp thứ 3, QH Khóa XIV

Thảo luận về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi)

18:37 | 16/06/2017
Chiều 16.6, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, QH làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Nhất trí với việc sửa đổi Luật Tố cáo để khắc phục những tồn tại bất cập trong quá trình giải quyết khiếu nại tố cáo, nhiều ĐBQH cho rằng, so với Luật hiện hành, dự thảo Luật đã bổ sung nhiều nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung chưa quy định cụ thể, chưa đánh giá kỹ tác động, chưa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, khó bảo đảm tính khả thi. Một trong những nội dung đó là cơ chế bảo vệ người tố cáo.


ĐB Nguyễn Thị Hồng Hà (Ninh Thuận) phát biểu

ĐB Nguyễn Thị Hồng Hà (Ninh Thuận) cho rằng, trong thực tế, nhiều trường hợp người cung cấp thông tin liên quan đến việc tố cáo không phải là người thân thích của người tố cáo mà chỉ là bạn bè, đồng nghiệp… Như vậy, những người này theo quy định của Điểm b, Khoản 2, Điều 11 cũng được áp dụng các biện pháp để bảo vệ. Tuy nhiên, trong toàn bộ Chương 6 về bảo vệ người tố cáo không có quy định về đối tượng này, vậy họ được bảo vệ không? ĐB Nguyễn Thị Hồng Hà cũng băn khoăn về tính khả thi của quy định tại các Điều 45, 46, 47 của dự thảo Luật, người tố cáo hoặc người thân thích của người tố cáo được quyền yêu cầu người giải quyết tố cáo, cơ quan công an nơi họ cư trú, làm việc, học tập… áp dụng các biện pháp bảo vệ họ. Trên thực tế rất khó thực hiện quy định này vì phải xác định lại yêu cầu này có căn cứ hay không, và ai sẽ ra quyết định áp dụng thực hiện bảo vệ?

Nhận định các quy định bảo vệ người tố cáo là vô cùng quan trọng, ĐB Điểu Huỳnh Sang (Bình Phước) nhấn mạnh, đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật như phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, do mô hình cơ quan, tổ chức giải quyết đơn thư tố cáo thường là tập thể, nên quy định về bảo vệ người tố cáo khó được bảo đảm, đề nghị cần xây dựng quy trình nghiệp vụ về tiếp nhận, xử lý và giải quyết tố cáo.


ĐB Điểu Huỳnh Sang (Bình Phước) phát biểu

ĐB Điểu Huỳnh Sang cũng nhận định, trong thực tế có xảy ra 2 trường hợp: một là, việc tố có chưa thực sự gây nguy hại đến người tố cáo nhưng vẫn yêu cầu người giải quyết tố cáo, cơ quan công an bảo vệ gây tốn kém không cần thiết. Hai là, tình huống rất cần bảo vệ người tố cáo nhưng có thể do quan điểm chưa đủ căn cứ của người có thẩm quyền, trách nhiệm nên chưa kịp thời áp dụng các biện pháp bảo vệ, dẫn đến hậu quả việc bảo vệ người tố cáo không đúng theo quy định của pháp luật. Vì vậy, việc bảo vệ người tố cáo dù thuộc trách nhiệm cơ quan nhà nước nhưng cũng cần quy định rõ ràng để khả thi hơn.

Cùng chung ý kiến, ĐB Trần Văn Mão (Nghệ An) cho rằng, mặc dù dự thảo Luật đã dành một chương riêng để quy định về bảo vệ người tố cáo nhưng các quy định này chưa xác định rõ cơ quan nào có trách nhiệm chính trong bảo vệ người tố cáo. Mặt khác, việc quy định các biện pháp để bảo vệ người tố cáo và trách nhiệm cơ quan Nhà nước tại Điều 40 của dự thảo Luật chưa đủ mạnh, chưa thể bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người tố cáo. ĐB đề nghị, cần nghiên cứu để quy định rõ trong dự thảo Luật cơ quan đầu mối có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo.


ĐB Trần Văn Mão (Nghệ An) phát biểu

ĐB Hồ Thị Minh (Quảng Trị) cũng cho rằng, các quy định tại Chương 6 còn chung chung, thiếu tính khả thi. Bởi lẽ, việc bảo vệ người tố cáo lâu nay thường áp dụng trong tố tụng hình sự, còn các lĩnh vực khác chỉ quy định chung chung. Vì vậy, để bảo đảm tính khả thi, cần quy định cụ thể hơn theo hướng các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thụ lý giải quyết tố cáo và khi có yêu cầu của người tố cáo thì người có thẩm quyền giải quyết tố cáo cần ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ dựa trên cơ quan công an cùng cấp. Lý do ĐB Hồ Thị Minh đưa cơ quan bảo vệ là công an cùng cấp vì đây là cơ quan có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ trật tự, mới có thể thực hiện được.

Chi An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang