CHÍNH TRỊ
Cập nhật 19:18 | 20/05/2018 (GMT+7)
.
Ngày làm việc thứ 20 Kỳ họp thứ 3, QH Khóa XIV

Thảo luận về dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

14:34 | 16/06/2017
Sáng 16.6, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã cho ý kiến về dự án Luật Quản nợ công (sửa đổi).

Tiếp đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, QH đã nghe Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa sán nhân dân tối cao. Sau đó, các Đoàn ĐBQH đã họp để thảo luận về việc phê chuẩn bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Nếu tính nợ doanh nghiệp, nợ công sẽ biến đổi từng giờ, từng phút


Ảnh: Quang Khánh

Cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh dự thảo Luật Quản lý nợ công, nhiều ĐBQH thống nhất với quan điểm, nợ công bao gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ chính quyền địa phương. Theo đó, không tính vào nợ công các khoản nợ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành để thực hiện chính sách tiền tệ, nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), của đơn vị sự nghiệp công lập. Việc DNNN và đơn vị sự nghiệp công lập tự vay, tự trả thuộc quyền tự chủ của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Trong trường hợp DNNN không đủ khả năng trả nợ thì thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật tương tự như các loại hình doanh nghiệp khác. Trường hợp đơn vị sự nghiệp vay nợ không trả được nợ thì cơ chế xử lý cũng được áp dụng như đối với các doanh nghiệp. Nếu quy định nợ của DNNN, đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi nợ công sẽ dẫn đến gia tăng nghĩa vụ trả nợ công rất lớn, ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia.

Tuy nhiên, một số ĐBQH còn băn khoăn về quy định này, ĐB Nguyễn Thanh Xuân (Cần Thơ) đề nghị đưa khoản nợ tự vay, tự trả của DNNN vào nợ công vì đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc nhà nước nắm cổ phần chi phối thì Nhà nước vẫn có trách nhiệm đối với các khoản nợ của doanh nghiệp. Đã có trường hợp nhà nước trả nợ thay cho DNNN. Quy định này nhằm kiểm soát tổng nợ vay, quản lý và sử dụng vốn vay của DNNN đúng mục đích, hiệu quả.


ĐB Trần Hoàng Ngân (TP Hồ Chí Minh) phát biểu tại hội trường

Theo ĐB Trần Hoàng Ngân (TP Hồ Chí Minh), nợ DNNN đã tính trong nợ Chính phủ bảo lãnh rồi, do đó, Chính phủ phải chịu trách nhiệm về khoản nợ đó. Hơn nữa, hiện nay chúng ta không phân biệt doanh nghiệp công tư, DNNN phải chịu trách nhiệm về các khoản thu, chi của mình. Hàng ngày, DNNN đi vay buổi sáng, buổi chiều bán ra thu nợ, như vậy nợ biến động liên tục. Vì vậy, nếu quy định nợ DNNN vào phạm vi điều chỉnh của nợ công thì nợ công sẽ biến đổi từng giờ, từng phút, từng giây.


Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội trường

Giải trình thêm về phạm vi điều chỉnh của nợ công, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu rõ, chúng ta đã tính đến DNNN vay lại vốn vay của Chính phủ và các khoản vay của DNNN do Chính phủ bảo lãnh vào phạm vi nợ công. Còn các khoản vay do DNNN tự vay, tự trả, thì DNNN là công ty TNHH một thành viên hoạt động bình đẳng với các doanh nghiệp khác theo quy định của Luậ Doanh nghiệp. Và theo hướng dẫn của Ngân hàng thế giới, chỉ tính nợ tự vay, tự trả của DNNN, còn nợ công nếu thỏa mãn 3 điều kiện, đó là: Chính phủ sở hữu 50% vốn của doanh nghiệp; hoạt động thu chi của DNNN được kết cấu trong dự toán ngân sách hàng năm và Chính phủ cam kết trả nợ thay trong trường hợp mất khả năng trả nợ. Ngoài ra, qua khảo sát 40 nước trên thế giới, hầu hết các nước đều không tính nợ DNNN vào nợ công. Quy định nợ DNNN không thuộc phạm vi nợ công cũng phù hợp với thông lệ quốc tế.


ĐB Mai Thị Ánh Tuyết (An Giang) phát biểu tại hội trường

Đối với điều kiện vay lại, tại mục a, khoản 2, Điều 40, dự thảo Luật quy định điều kiện vay lại đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập có thu phải có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng vốn vay, đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. ĐB Mai Thị Ánh Tuyết (An Giang) cho rằng, quy định như vậy là quá rộng và chung chung. Việc vay lại cần được sàng lọc từ việc thông qua những quy định pháp luật chặt chẽ, bảo đảm giới hạn cho vay đối với dự án có hiệu quả và thuộc đối tượng dự án đáp ứng yêu cầu phát triển từng thời kỳ. Do đó, ĐB Mai Thị Ánh Tuyết đề nghị, dự thảo Luật cần bổ sung điều kiện, chương trình dự án được vay lại một cách cụ thể hơn, đồng thời cần quy định các điều, mục sử dụng vốn vay lại, bảo lãnh sử dụng vốn vay không hiệu quả đối với những dự án, chương trình kém hiệu quả, để kịp thời bảo toàn đồng vốn, giảm thiếu rủi ro.

Hoàng Ngọc
Ảnh: Quang Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang