CHÍNH TRỊ
Cập nhật 10:19 | 27/05/2018 (GMT+7)
.
Bế mạc Phiên họp thứ 10 của UBTVQH:

Cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

19:05 | 17/05/2017
Chiều 17.5, dưới sự chủ trì của của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, UBTVQH đã bế mạc Phiên họp thứ 10.

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, UBTVQH đã hoàn thành chương trình của Phiên họp thứ 10, hoàn tất việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 và xem xét một số vấn đề quan trọng khác.

 

 Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 10 của UBTVQH
Ảnh: Quang Khánh


Chủ tịch QH đề nghị, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, UBTVQH và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến của UBTVQH hoàn chỉnh các tờ trình và báo cáo về kinh tế - xã hội về ngân sách nhà nước; báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2; Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào và Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành Tiểu dự án để triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành… cần được tiếp thu, hoàn chỉnh gửi tới các ĐBQH trước ngày khai mạc Kỳ họp thứ 3.

Chủ tịch QH yêu cầu, Tổng thư ký QH tiếp thu ý kiến Phiên họp và hoàn chỉnh Báo cáo giải trình, tiếp thu dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3, báo cáo Đảng đoàn QH và Ban Cán sự đảng Chính phủ để hoàn chỉnh, trình QH xem xét thông qua tại Phiên họp trù bị; đồng thời, theo dõi, đôn đốc để phối hợp với các cơ quan bảo đảm công tác cung cấp tài liệu được chu đáo.

Trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, UBTVQH nhất trí về sự cần thiết Chính phủ cần phải ban hành một Nghị định về cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với TP Hải Phòng; đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh và ban hành Nghị định sớm nhất.

Chủ tịch QH đề nghị Tổng thư ký QH căn cứ vào kết luận của Chủ tọa tại Phiên họp này về các nội dung trên để thông báo kết quả Phiên họp thứ 10 của UBTVQH đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân để triển khai thực hiện.

+ Trước đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến lần thứ 2 về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Sau khi nghe Tờ trình, Báo cáo kiểm toán và Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015, đa số Ủy viên UBTVQH thống nhất với số tổng thu, tổng chi và bội chi NSNN như Báo cáo của Chính phủ; cho rằng, nội dung Báo cáo bảo đảm đúng luật và tình hình thực tế, đủ điều kiện để trình QH phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 3 tới.

Theo đó, các chỉ tiêu cụ thể về quyết toán NSNN 2015 gồm: tổng số thu cân đối NSNN là 1.291.342 tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2014 sang năm 2015, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2014, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN). Tổng số chi cân đối NSNN là 1.502.189 tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016). Bội chi NSNN là 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% GDP (không bao gồm kết dư ngân sách địa phương 52.288 tỷ đồng); nguồn bù đắp bội chi NSNN gồm vay trong nước là 195.900 tỷ đồng, vay ngoài nước là 67.235 tỷ đồng.

Đối với khoản 30.000 tỷ đồng vốn ODA phân bổ chưa kịp thời theo quy định của Luật NSNN thì ngay sau Phiên họp thứ 9 của UBTVQH về quyết toán NSNN năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 551/QĐ-TTg về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) nguồn ngân sách Trung ương năm 2015 để phân bổ kế hoạch vốn ODA tăng thêm cho các đối tượng thụ hưởng, bảo đảm đầy đủ số tiền 30.000 tỷ đồng theo dự toán đã được QH cho phép bổ sung dự toán chi năm 2015. Do đó, đủ căn cứ pháp lý để quyết toán khoản 30.000 tỷ đồng nêu trên.

Đối với việc hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) chưa kịp thời, dẫn đến quyết toán chưa phản ánh chính xác số thu và bội chi NSNN, theo báo cáo của Chính phủ, trong năm 2015 thực hiện hoàn thuế VAT theo chế độ là 92.452 tỷ đồng. Kết quả kiểm toán quyết toán NSNN năm 2015 cho thấy, ngoài số hoàn thuế 92.452 tỷ đồng, còn phải chuyển sang năm 2016 tiếp tục hoàn thuế đối với các Quyết định hoàn thuế năm 2015 do thiếu nguồn 5.847 tỷ đồng. UBTVQH cho rằng, việc chưa chi trả số tiền 5.847 tỷ đồng cho người nộp thuế theo các quyết định hoàn thuế năm 2015 là không bảo đảm tính kịp thời theo quy định, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người nộp thuế. Do đó, đề nghị các năm sau, Chính phủ cần cân đối, điều hành để không xảy ra tình trạng chuyển số hoàn thuế VAT đã có quyết định hoàn thuế sang năm sau thực hiện, phản ánh đúng thực chất số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và thu cân đối NSNN.

Về khoản thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, UBTVQH cũng nhất trí để quyết toán thu, chi số tiền 3.555,2 tỷ đồng; đề nghị Chính phủ cần rút kinh nghiệm, bảo đảm đầy đủ thủ tục trong quản lý, sử dụng NSNN. Bên cạnh đó, trên cơ sở tính toán lại các số liệu sau khi thảo luận, UBTVQH cũng đã thống nhất trình QH về số bội chi NSNN năm 2015 là 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% GDP thực hiện (bội chi NSNN năm 2015 được QH thông qua là 256.000 tỷ đồng, bằng 5,71% GDP kế hoạch và bằng 6,10% GDP thực hiện). Chiều cùng ngày, UBTVQH đã cho ý kiến về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành Tiểu dự án để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trung Thành
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang