CHÍNH TRỊ
Cập nhật 22:58 | 19/06/2018 (GMT+7)
.

Hội đồng Dân tộc làm việc tại Yên Bái

22:58 | 19/04/2017
Ngày 19.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái và các sở, ban, ngành, địa phương về “Kết quả thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao”.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái, từ năm 1993 đến nay, Yên Bái đã áp dụng, triển khai nhiều chính sách dân tộc phù hợp với từng vùng dân tộc và miền núi, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, bộ mặt nông thôn, miền núi đã thay đổi tích cực; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ; trẻ em ở vùng sâu, vùng xa được học tập, tạo điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện nay, Yên Bái cũng đã triển khai rà soát, xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc 3 khu vực I, II, III theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 3.11.2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, Yên Bái có 829/2.304 thôn, bản được xác định là thôn đặc biệt khó khăn (177 thôn, bản thuộc xã khu vực II; 652 thôn, bản thuộc xã khu vực III); 31/180 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I; 68/180 xã thuộc khu vực II; 81 xã thuộc khu vực III.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Yên Bái kiến nghị, Chính phủ sớm ban hành quyết định công nhận danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III giai đoạn 2016 - 2020 để địa phương có cơ sở triển khai áp dụng các chương trình, chính sách dân tộc; xem xét, nghiên cứu tích hợp các tiêu chí xác định xã miền núi, vùng cao với tiêu chí phân định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III thành một bộ tiêu chí để thống nhất rà soát, áp dụng cho từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.

Các thành viên Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc đánh giá Yên Bái đã triển khai nghiêm túc các quyết định, văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành về phân định vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo trình độ phát triển; phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao; ghi nhận các kiến nghị của địa phương và cho biết, sẽ tổng hợp để báo cáo cơ quan có thẩm quyền sớm tháo gỡ cho địa phương. Đoàn công tác cũng đề nghị, các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích kết quả việc phân định tới cơ sở để việc thực hiện thuận lợi hơn; các ĐBQH tỉnh Yên Bái cần tăng cường giám sát, nắm bắt tình hình, có kiến nghị kịp thời về việc triển khai thực hiện.

N. Bình
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang