CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:49 | 20/05/2018 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 9 của UBTVQH:

Thông qua Nghị quyết về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia

15:00 | 19/04/2017
Cũng trong chương trình làm việc sáng 19.4, UBTVQH đã cho ý kiến về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.

Trình bày tờ trình về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Thuân nêu rõ, thi hành quy định tại điều 70 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Nghị quyết số 81/2014/NQ- QH13 của QH về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC) trình UBTVQH về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia như sau: Theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, ngày ngày 5.10.2016, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH 14 về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, trong đó thành phần đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.


Toàn cảnh Phiên họp thứ 9 của UBTVQH Ảnh: Quang Khánh

Ngày 28.2.2017, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có công văn gửi TANDTC về việc cử ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia thay bà Bùi Thị Thanh, do bà Thanh thay đổi lĩnh vực công tác.

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng tuyển chọn Thẩm  phán quốc gia theo quy định, TANDTC trình UBTVQH cử ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia thay bà Bùi Thị Thanh.

Trình bày báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng: theo quy định của Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2014, Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia gồm: Chánh án TANDTC, 1 Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, các Chánh án TAND cấp cao, 1 đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch Nước, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam. Danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia do UBTVQH quyết định theo đề nghị của Chánh án TANDTC.

Ủy ban Tư pháp nhận thấy, việc Chánh án TANDTC đề nghị UBTVQH cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định tại khoản 3, Điều 70 của Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2014. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết được chuẩn bị nghiêm túc, các tài liệu làm cơ sở cho việc thẩm tra đã được gửi tới Ủy ban Tư pháp theo đúng quy định.

Qua xem xét Tờ trình, lý lịch của người được đề cử, các tài liệu kèm theo, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Ủy ban Tư pháp nhận thấy ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có đủ điều kiện tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia. Vì vậy đề nghị UBTVQH xem xét, quyết định.

Sau khi thảo luận, UBTVQH đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết này, trong đó, cử ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia thay bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do thay đổi lĩnh vực phụ trách công tác.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang