CHÍNH TRỊ
Cập nhật 22:30 | 18/06/2018 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 9 của UBTVQH:

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

11:27 | 18/04/2017
Ngày 18.4, tiếp tục chương trình làm việc của Phiên họp thứ 9, UBTVQH tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB - XH) Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn.

Buổi sáng, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng, UBTVQH tổ chức chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ LĐ, TB - XH Đào Ngọc Dung.


Bộ trưởng Bộ LĐ, TB - XH Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn

Các nội dung chất vấn dành cho Bộ trưởng Bộ LĐ, TB - XH Đào Ngọc Dung tập trung vào nhóm vấn đề: Giải pháp để đẩy nhanh việc rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công, đặc biệt là những hồ sơ tồn đọng, vướng mắc; thực trạng công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề; giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên ở vùng nông thôn, bộ đội, công an xuất ngũ; vấn đề chuyển đổi, quản lý các trung tâm cai nghiện trong cả nước...

Mở đầu phiên chất vấn, ĐBQH Nguyễn Lâm Thành (Lạng Sơn) nêu câu hỏi: Là cơ quan được giao quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, trước trực trạng chất lượng nguồn lao động còn thấp như hiện nay, Bộ có giải pháp gì để giải quyết tình trạng này? Đâu là nhóm giải pháp giải quyết đào tạo việc làm cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số?

Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ LĐ, TB - XH Đào Ngọc Dung cho rằng, sau khi được Chính phủ giao chức năng quản lý nhà nước về dạy nghề, để có cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tính đến hết tháng 3.2017, Bộ đã chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 37 văn bản (4 Nghị định của Chính phủ, 8 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 21 Thông tư và 4 Thông tư liên tịch). Đồng thời tiếp tục áp dung văn bản có những quy định thuận lợi hơn cho học sinh, sinh viên.


ĐBQH Nguyễn Lâm Thành (Lạng Sơn) chất vấn Bộ trưởng Bộ LĐ, TB - XH Đào Ngọc Dung

Một trong những mục tiêu đặt ra hiện nay, đó là đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp để hệ thống giáo dục nghề nghiệp bảo đảm cả về số lượng, chất lượng; cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành, nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp của thị trường lao động trong nước và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ LĐ, TB - XH đang triển khai các giải pháp tăng cường tự chủ đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, xây dựng các chuẩn trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Đổi mới chương trình và tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chuẩn hóa, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và các nguồn lực đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp…

Bên cạnh đó, để thực hiện mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó có 3 giải pháp trọng tâm: Xây dựng các chuẩn trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tăng cường tự chủ đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục nghề nghiệp; tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Liên quan đến phản ánh của nhân dân về hệ thống cơ sở đào tạo nghề lớn, công tác quản lý chưa bảo đảm hiệu quả, chất lượng đào tạo chưa cao, ĐBQH Phạm Thị Thu Trang (Quảng Ngãi) hỏi: Bộ trưởng có đồng tình với phản ánh này không và đâu là giải pháp khắc phục tình trạng này?

Thừa nhận tình trạng vẫn còn một số cơ sở đào tạo nghề lớn nhưng chưa phát huy được hiệu quả, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, vẫn có cơ sở cho thuê, một số thiết bị được trang bị để phục vụ đào tạo nhưng chưa được sử dụng… Để khắc phục tình trạng này, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ rà soát toàn bộ mạng lưới cơ sở đào tạo, không lập mới những trường công lập mà không cam kết lộ trình tự chủ, tập trung khuyến khích phát triển các trường tư và dân lập. Tiến hành rà soát lại trường trung cấp, cao đẳng, có thể sáp nhập hoặc có thể chuyển đổi để nâng cao chất lượng đào tạo. Rà soát lại các nghề trọng điểm để có đào tạo phù hợp. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng sinh viên không có thiết bị để thực hành.

Trả lời các vấn đề ĐBQH nêu, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, chỉ đào tạo nghề khi dự báo được việc làm và thu nhập cho người lao động và đào tạo nghề phải gắn với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Tin: Hà An
Ảnh: Quang Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang