CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:28 | 24/05/2018 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 8 của UBTVQH:

Phân cấp cụ thể hơn cho chính quyền địa phương

16:09 | 20/03/2017
Chiều 20.3, tiếp tục Phiên họp thứ 8, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý ngoại thương.

Trình bày Báo cáo một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, ngay sau khi các ĐBQH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý. Theo đó, dự thảo Luật gồm 8 chương và 117 điều, trong đó, thêm 2 điều, gộp 2 điều thành một điều và bổ sung một số điểm, khoản và gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH.


Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu

Theo đó, về quản lý hoạt động ngoại thương đối với các nước có chung đường biên giới (Điều 54 đến Điều 56), có ý kiến ĐBQH đề nghị để tạo cơ chế điều hành linh hoạt và chủ động, cần phân cấp cụ thể hơn cho chính quyền địa phương; một số ý kiến đề nghị làm rõ cơ quan quản lý nhà nước thực hiện quản lý các hoạt động hỗ trợ thương mại tại khu vực cửa khẩu biên giới đất liền. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực Ủy ban Kinh tế bổ sung quy định UBND tỉnh biên giới quyết định, công bố danh mục các cửa khẩu, địa điểm khác là cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính có thể áp dụng biện pháp ưu tiên xuất khẩu hoặc tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hàng hóa nhằm giải quyết trường hợp hàng hóa bị ách tắc tại cửa khẩu (Khoản 2, Điều 55). Đồng thời, bổ sung quy định các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương các cấp chịu trách nhiệm quản lý, phát triển các hoạt động hỗ trợ thương mại tại cửa khẩu biên giới đất liền (Khoản 1, Điều 56). Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt, việc phân cấp như vậy là rõ ràng và tạo điều kiện hơn cho các địa phương phát huy hiệu quả hoạt động ngoại thương.

Về thẩm quyền áp dụng tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, một số ĐBQH đề nghị thẩm quyền tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hàng hóa nông sản, sản phẩm chuyên ngành nên giữ nguyên như quy định hiện hành, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như Luật Thú y, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật. Dự thảo Luật được tiếp thu theo hướng này. Cụ thể, trên cơ sở Điều 61 Luật Thú y quy định giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu trong một số trường hợp; Điều 35 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật giao Chính phủ quy định tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu. Đồng thời, chỉnh lý Khoản 1 Điều 14 về thẩm quyền áp dụng, quy định “trừ trường hợp pháp luật về thú y, bảo vệ và kiểm dịch thực vật có quy định khác”. nhằm bảo đảm sự thống nhất với Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Luật Thú y.


Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt phát biểu

Trước ý kiến đề nghị quy định lại theo hướng các bộ, ngành chuyên môn chủ động đề xuất hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu với Bộ Công thương để bộ này quyết định sau khi xem xét và đối chiếu với các điều ước quốc tế; nếu chậm trễ thì các bộ có liên quan chịu trách nhiệm. Thường trực Ủy ban Kinh tế đã tiếp thu, bổ sung quy định theo hướng trên cơ sở lấy ý kiến hoặc có ý kiến đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định việc tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hàng hóa và chịu trách nhiệm về quyết định của mình tại Khoản 1, Điều 14 của dự thảo Luật. Theo Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, việc tiếp thu và thể hiện theo hướng như vậy là rõ ràng, vừa có sự phối hợp giữa các bộ, ngành; vừa chỉ rõ trách nhiệm là Bộ trưởng Bộ Công thương.

+ Tiếp đó, UBTVQH cho ý kiến về Đề án tự chủ của Viện Nghiên cứu lập pháp.

Tin: Trung Thành
Ảnh: Quang Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang