CHÍNH TRỊ
Cập nhật 12:45 | 21/06/2018 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 8 của UBTVQH:

Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quy hoạch

17:11 | 17/03/2017
Chiều 17.3, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quy hoạch.

Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quy hoạch do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày cho biết, trên cơ sở ý kiến của các ĐBQH tại Kỳ họp thứ 2, UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, trình xin ý kiến UBTVQH tại Phiên họp tháng 1.2017. Tiếp đó, cơ quan chủ trì thẩm tra đã tổ chức làm việc riêng với 8 Bộ còn có ý kiến khác với dự thảo Luật, chủ trì đối thoại liên Bộ giữa cơ quan soạn thảo với các Bộ hữu quan; tổ chức các cuộc hội thảo tại 3 miền lấy ý kiến ĐBQH, các chuyên gia và tiếp thu hoàn thiện dự thảo Luật với bố cục gồm 6 chương và 69 điều.


Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu tại phiên họp
Ảnh: Quang Khánh

Đa số ĐBQH nhất trí với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Luật song cũng có một số ý kiến đề nghị xem xét lại nội dung hoạt động quy hoạch tại Điều 1 và Điều 3 cho phù hợp. Có ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; đề nghị cân nhắc quy định theo hướng Luật này quy định về nguyên tắc, chính sách và quản lý nhà nước về quy hoạch.

UBTVQH tiếp thu và chỉnh lý phạm vi điều chỉnh dự thảo Luật gồm việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, điều chỉnh, giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch trừ quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quy hoạch. Quy định như vậy nhằm tạo ra khung pháp lý chung đối với các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch tại Điều 12 của dự thảo Luật. Khẳng định quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn vẫn phải tuân thủ tính hệ thống thứ bậc của Luật này nhưng đã được quy định cụ thể tại Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng; dự kiến quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ do QH quy định ở luật riêng. Ngoài ra, những quy định có tính chất chi tiết, kỹ thuật, cụ thể để triển khai thực hiện các dự án, công trình không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này mà do các luật chuyên ngành quy định.

Đối với các quy định chuyển tiếp quy hoạch và xử lý các quy định hiện hành về quy hoạch, hiệu lực thi hành của dự án Luật Quy hoạch, một số ĐBQH đề nghị cần giải quyết mối quan hệ giữa dự án Luật này với các luật liên quan. Rà soát, hủy bỏ những luật đã được thông qua nhưng trái với quy định dự án Luật này để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật. Ngoài ra, dự án Luật cũng cần có phương án xử lý các quy hoạch đã được phê duyệt khi có hiệu lực. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị, bổ sung quy định giao Chính phủ xây dựng Đề án rà soát tổng thể các quy hoạch hiện hành với lộ trình phù hợp để từng bước điều chỉnh bằng các chính sách, quy định pháp luật để đến năm 2020 có thể thực thi đồng bộ các quy hoạch.


Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp chiều 17.3
Ảnh: Quang Khánh

Về vấn đề này, UBTVQH cho biết, theo báo cáo của các cơ quan hữu quan được phân công qua rà soát, có 32 Luật cần sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy hoạch để phù hợp với dự án Luật Quy hoạch. Do đó, để bảo đảm tính khả thi, UBTVQH tiếp thu, chỉnh lý Khoản 1, Điều 69 của dự thảo Luật theo hướng Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2019. Cùng với đó, quy định tại Khoản 2, Điều 69 sẽ giao Chính phủ rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy hoạch trong các Luật thuộc danh mục phải sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch, trình QH xem xét, quyết định và có hiệu lực chậm nhất từ ngày 1.1.2019.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga băn khoăn về tính khả thi của việc sửa đổi, bổ sung 32 Luật có quy định liên quan đến quy hoạch trước thời điểm dự án Luật Quy hoạch có hiệu lực (ngày 1.1.2019). Theo Chủ nhiệm UB Lê Thị Nga, thông thường với một luật kể từ khi thông qua đến khi có hiệu lực thi hành là 6 tháng. Nếu Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2019, tức là phải thông qua trong khoảng tháng 6.2018. Như vậy, từ nay đến tháng 6.2018 phải sửa đổi, bổ sung 32 Luật liệu có thể làm được hay không?

Nhìn từ thực tế thực trạng quy hoạch, xây dựng đô thị không đồng bộ, không phát huy được việc sắp xếp bố trí không gian, không tạo được tính kết nối, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ là do quy hoạch chưa phát huy hiệu quả hay do thực hiện quy hoạch không tốt? Từ đó, mới xem xét có cần sửa đổi, bổ sung  32 luật có liên quan đến quy hoạch hay không.

+ Trước đó, sáng cùng ngày, theo chương trình, UBTVQH đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của ĐBQH.

Trung Thành
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang