CHÍNH TRỊ
Cập nhật 00:57 | 20/06/2018 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 8 của UBTVQH:

Có thu hẹp phạm vi giám sát, phản biện của MTTQ?

15:14 | 16/03/2017
Sáng nay, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 8, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Điều 27 và Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về các hình thức giám sát, phản biện xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết

Trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực nêu rõ: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 đã dành riêng hai chương quy định về hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. Tuy nhiên, để các quy định này có thể triển khai trên thực tế, cần tiếp tục cụ thể hóa một cách đầy đủ, chi tiết đối với Điều 27 và Điều 34 của Luật; làm rõ cách thức, quy trình các bước thực hiện đối với từng hình thức của hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Trình bày báo cáo ý kiến của Ủy ban Pháp luật về dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, đa số thành viên Ủy ban Pháp luật cho rằng, hồ sơ dự thảo Nghị quyết chưa đầy đủ vì đây là nghị quyết 3 bên nhưng dự thảo Nghị quyết chưa có ý kiến của Chính phủ, chưa lấy ý kiến của phần lớn đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản (mới lấy ý kiến của Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp tỉnh)…


Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo ý kiến của Ủy ban Pháp luật về dự thảo Nghị quyết

Theo Tờ trình, chủ thể ban hành Nghị quyết là UBTVQH, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Theo Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định, một số ý kiến cho rằng, theo Điều 4 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì chỉ có hình thức nghị quyết liên tịch giữa hai chủ thể, không có hình thức nghị quyết liên tịch giữa ba chủ thể. Tuy nhiên, đa số ý kiến tán thành quan điểm như Tờ trình vì 3 chủ thể này đã được quy định rõ tại Điều 27, Điều 34 và Điều 41 của Luật MTTQ Việt Nam. Các ý kiến này cũng cho rằng, việc ban hành nghị quyết liên tịch giữa ba chủ thể không mâu thuẫn với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thay vì ba chủ thể phải ban hành hai nghị quyết liên tịch thì ba chủ thể này thống nhất ban hành một nghị quyết liên tịch là phù hợp với thẩm quyền được giao.

Tán thành sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết để cụ thể hóa Điều 27, Điều 34 của Luật MTTQ Việt Nam, song Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển băn khoăn về hình thức của Nghị quyết. Đây là Nghị quyết của UBTVQH hay là Nghị quyết liên tịch? Cần cân nhắc vấn đề này vì 3 chủ thể hiện nay, một chủ thể là lập pháp, một chủ thể là hành pháp và một chủ thể lại là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội… Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng cũng cho rằng, Tờ trình cần phải làm rõ văn bản này được ban hành là để hướng dẫn, giải thích Luật hay là để tổ chức thực thi? Đồng thời, cần làm rõ thẩm quyền ban hành văn bản này.


Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển phát biểu

Về nội dung giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, Điều 4 của dự thảo Nghị quyết quy định “MTTQ Việt Nam nghiên cứu, xem xét các loại văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân”. Theo Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định, quy định như dự thảo Nghị quyết là thu hẹp phạm vi giám sát văn bản của MTTQ so với quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật MTTQ Việt Nam. Hoạt động giám sát của MTTQ chính là để góp phần phát hiện những văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Do đó, dự thảo Nghị quyết không nên quy định thêm dấu hiệu của văn bản được nghiên cứu, xem xét.

Phát biểu kết luận về vấn đề này, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu yêu cầu, các cơ quan phối hợp để thẩm định sớm và sớm hoàn thiện hồ sơ trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL.

Tin: Hà An
Ảnh: Lâm Hiển
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang