CHÍNH TRỊ
Cập nhật 22:54 | 23/05/2018 (GMT+7)
.

Đoàn giám sát của QH làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

14:43 | 01/03/2017
Sáng 1.3, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Đoàn giám sát Trần Văn Túy, Đoàn giám sát của QH đã làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, Bộ đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về mô hình tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành. Cơ cấu tổ chức của Bộ hiện tương đối gọn nhẹ, thuận lợi cho việc triển khai nhiệm vụ, gồm 17 đơn vị quản lý nhà nước, 45 đơn vị sự nghiệp; và tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giữ ổn định biên chế được giao. Kết quả rà soát, tinh giản biên chế, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2016 cho thấy, Bộ cơ bản giữ ổn định, không tăng biên chế công chức hành chính.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất với Đoàn giám sát, Chính phủ và Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước; phân cấp, giao các Bộ thực hiện phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc Bộ trên cơ sở danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt…

Ghi nhận báo cáo của Bộ đã bám sát yêu cầu, nội dung của chuyên đề giám sát, song nhiều thành viên Đoàn giám sát cũng chỉ rõ, Báo cáo chưa đánh giá kỹ tồn tại cũng như nguyên nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính nhà nước. Đoàn giám sát yêu cầu Bộ cần làm rõ hơn những kết quả đạt được về biên chế so với yêu cầu cải cách bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2016; đánh giá rõ hơn sự chồng chéo, chưa phân định rõ phạm vi quản lý nhà nước đối với một số vấn đề, lĩnh vực giai đoạn trước 2011 đã được khắc phục như thế nào trong giai đoạn 2011 - 2016. Đồng thời, cần làm rõ các đạo luật mới ban hành thuộc lĩnh vực của Bộ đã tác động như thế nào đến chức năng, nhiệm vụ cũng như tổ chức bộ máy của Bộ...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Đoàn giám sát Trần Văn Túy nêu rõ, một trong những kết quả nổi bật của Bộ trong giai đoạn vừa qua là tổ chức bộ máy và biên chế cơ bản ổn định. Tuy nhiên, để có cơ sở kiến nghị hoàn thiện chính sách cải cách bộ máy hành chính, Bộ cần làm rõ hơn những vướng mắc trong quá trình thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, cụ thể là đề án vị trí việc làm. Liên quan đến kiến nghị về phân cấp cho các Bộ phê duyệt Đề án vị trí việc làm, từ thực tiễn quản lý, Bộ cần có giải trình cụ thể hơn, làm cơ sở để Đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo QH xem xét việc bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước.

Tin và ảnh: Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang