CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:49 | 20/05/2018 (GMT+7)
.

Đoàn giám sát của QH làm việc với Bộ Tư pháp về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

11:56 | 01/03/2017
Sáng 1.3, tại Nhà QH, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, Đoàn giám sát của QH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 đã làm việc với Bộ Tư pháp.

Báo cáo của Bộ Tư pháp cho thấy, thời gian qua Bộ đã tham mưu trình Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của bộ, ngành tư pháp nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ được thực hiện khá nề nếp; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy đã có bước phát triển nhanh. Các khâu trong quản lý, sử dụng cán bộ như tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức… được thực hiện bài bản, chặt chẽ theo đúng quy định và nhiều đổi mới.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cũng thẳng thắn nhìn nhận khi vẫn còn một số mảng công tác còn nằm phân tán, chưa có sự gắn kết giữa các đơn vị có liên quan. Việc thực hiện biên chế của ngành còn chậm, số lượng tinh giản biên chế còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu. Theo thống kê năm cao nhất mới đạt 41,51% số chỉ tiêu tinh giảm biên chế công chức và 17,24% số chỉ tiêu tinh giản biên chế viên chức; có đơn vị có số lượng cấp phó vượt quá số lượng so với quy định...

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính nhà nước, Bộ Tư pháp đề nghị Chính phủ và Bộ Nội vụ nghiên cứu, tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý công chức và quản lý viên chức để bổ sung, hoàn thiện bảo đảm đầy đủ, phù hợp với Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Đặc biệt là ban hành các quy định mới có tính đột phá về tuyển dụng và thu hút người có năng lực, kinh nghiệm công tác. Qua đó, tạo cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức và xây dựng đội ngũ chuyên gia của các cơ quan, đơn vị.

Đoàn giám sát đánh giá việc ban hành văn bản pháp luật của Bộ Tư pháp trong giai đoạn 2011 - 2016 đã thể chế chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước nhìn chung kịp thời, đầy đủ, đúng thẩm quyền. Chưa phát hiện văn bản có dấu hiệu vi phạm bị cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét lại hoặc bị bãi bỏ.

Tuy nhiên, nhiều thành viên Đoàn giám sát thẳng thắn chỉ rõ, Bộ Tư pháp chưa đánh giá rõ về việc tổ chức bộ máy hành chính có đáp ứng yêu cầu gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hay chưa? Đoàn giám sát đề nghị, Bộ Tư pháp cần có những đánh giá cụ thể hơn về nội dung liên quan tới việc ban hành và tổ chức thực hiện văn bản về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát đánh giá để đề xuất kiện toàn tổ chức của Bộ, các đơn vị thuộc bộ. Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án nhằm hoàn thiện cơ chế, pháp lý, tổ chức bộ máy cho việc tiếp nhận và triển khai các nhiệm vụ mới của bộ…

+ Theo chương trình, chiều nay, Đoàn giám sát của QH sẽ tiếp tục có cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về nội dung này.

Tin và ảnh: Trung Thành
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang