CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:49 | 20/05/2018 (GMT+7)
.

Cần từ chối các dự án luật thiếu báo cáo đánh giá về bình đẳng giới

15:46 | 28/02/2017
Ngày 28.2, Ủy ban Về các vấn đề xã hội phối hợp với Dự án Phát triển lập pháp quốc gia (NLD) tổ chức Hội thảo Ủy ban Về các vấn đề xã hội với việc thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng xã hội. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì Hội thảo.

Luật Bình Đẳng giới đã xác lập nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quy trình lập pháp. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 đã quy định trách nhiệm thẩm tra việc lồng ghép bình đẳng giới trong dự án luật, pháp lệnh và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Về các vấn đề xã hội. Đến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thì việc bảo đảm lồng ghép bình đẳng giới được trở thành một nguyên tắc trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Để thực hiện vai trò, trách nhiệm này, Ủy ban Về các vấn đề xã hội đã chủ động thúc đẩy các cơ quan soạn thảo, các cơ quan liên quan quan tâm, đồng thời tổ chức nhóm chuyên gia tư vấn tư vấn. Ủy ban cũng cử đại diện tham gia các hoạt động thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác, và phát biểu ý kiến dựa trên sự tổng hợp, phân tích, đưa ra kiến nghị cụ thể về lồng ghép bình đẳng giới vào nội dung dự án luật, pháp lệnh, nghị định của QH. Trong trường hợp còn có ý kiến khác nhau, thì với vai trò đã được luật định, Ủy ban Về các vấn đề các xã hội đã đưa ra phát biểu độc lập, báo cáo với UBTVQH, QH. Theo thống kê của Ủy ban, từ năm đầu tiên thực hiện thẩm tra lồng ghép bình đẳng giới đến nay, Ủy ban đã thẩm tra 64 dự án luật, pháp lệnh, và 3 nghị quyết của QH có vấn đề về giới.

Các đại biểu dự Hội thảo nhận định, với tính chất là Ủy ban “gác cổng” cho QH trong lĩnh vực giới, trong thời gian qua, Ủy ban đã có những đóng góp thiết thực cho việc thực thi và bảo đảm bình đẳng giới trong xây dựng các luật, pháp lệnh, nghị quyết của QH. Từ quá trình thẩm tra của Ủy ban và những cơ quan khác của QH, nhiều vấn đề về giới thuộc dự án luật, pháp lệnh hay dự thảo nghị quyết của QH đã được phát hiện, kịp thời yêu cầu cơ quan soạn thảo, các cơ quan hữu quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo đảm bình đẳng giới.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhấn mạnh, trong giai đoạn soạn thảo, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan chưa thật sự quan tâm đến việc thực hiện các quy định về lồng ghép bình đẳng giới. Rất ít sự án luật, pháp lệnh có báo cáo lồng ghép giới hoặc trong tờ trình đề cập đến nội dung này. Ngay cả với các dự án luật, pháp lệnh đã lồng ghép bình đẳng giới, thì cũng chủ yếu thực hiện hình thức, chất lượng chưa cao, thiếu các thông tin, số liệu cần thiết để phân tách giới, gây khó khăn cho quá trình thẩm tra của ĐBQH, các cơ quan của QH. Mức độ quan tâm của một số cơ quan của QH cũng còn hạn chế, nên nội dung này ít được thể hiện trong báo cáo thẩm tra của những cơ quan này.  

Nhiều ý kiến đề nghị, cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa Ủy ban Về các vấn đề xã hội với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam… trong quá trình thẩm tra lồng ghép bình đẳng giới. Xác định rõ trách nhiệm và các biện pháp xử lý với việc không tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, thanh tra, giám sát trong các khâu của quy trình xây dựng, soạn thảo, thông qua các dự án luật, pháp lệnh, để bảo đảm các văn bản pháp luật này đều được lồng ghép bình đẳng giới. Kiên quyết không thẩm định, thẩm tra và thông qua các dự án luật, pháp lệnh không có báo cáo đánh giá hoặc làm hình thức, sơ sài đối với vấn đề này.

Phương Thủy
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang