CHÍNH TRỊ
Cập nhật 07:47 | 21/04/2018 (GMT+7)
.

Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ làm việc với UBND TP Hà Nội

23:06 | 24/02/2017
Chiều 24.2, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đã làm việc với UBND TP Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, và chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Qua báo cáo của UBND TP Hà Nội và giám sát tại một số quận, huyện cho thấy, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội đã thu được những thành tựu khả quan, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của nhân dân về vai trò của văn hóa. Cơ sở vật chất và các thiết chế sinh hoạt văn hóa được kiện toàn. Cảnh quan môi trường sạch, đẹp. Các chỉ tiêu về y tế, giáo dục được thực hiện tốt. Các giá trị văn hóa cổ truyền được phát huy và có tác dụng động viên nhân dân tham gia tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa - xã hội. Người dân sống có kỷ cương, nền nếp, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa thực sự vững chắc, chưa tương xứng với sự phát triển về KT - XH. Chất lượng các mô hình văn hóa ở một số địa phương, đơn vị chưa bảo đảm do quá trình kiểm tra, bình xét, công nhận không tiến hành theo đúng quy định trong Quy chế công nhận các danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Đơn vị văn hóa do Trung ương và TP ban hành. Thậm chí việc bình xét ở một số nơi còn làm qua loa, hình thức. Công tác gìn giữ, tu bổ, tôn tạo di tích ngày càng được quan tâm nhưng tính hiệu quả và nguy cơ làm biến dạng di tích cũng có chiều hướng gia tăng… Nguồn vốn đầu tư cho các hoạt động văn hóa xã hội chưa đáp ứng yêu cầu. 

Về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo, trong giai đoạn 2010 - 2016, Hà Nội đã kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo các sở, ngành triển khai chế độ, chính sách nhằm bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Cụ thể, năm 2011 - 2016, Hà Nội tuyển dụng 33.380 giáo viên các cấp học, bổ sung, thay thế giáo viên thiếu; tuyển dụng viên chức chất lượng cao; thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách lương, phụ cấp, bồi dưỡng và các chế độ đãi ngộ, đánh giá, khen thưởng kịp thời... Song còn nhiều chính sách chưa trở thành động lực khuyến khích tinh thần cống hiến của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Đoàn giám sát đề nghị TP Hà Nội quan tâm hơn nữa tới việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở cho nhân dân, đặc biệt là công nhân và người lao động tại các khu công nghiệp; dành quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở và xây dựng trường lớp; có chế độ, chính sách để thu hút giáo viên, người lao động trình độ cao; giao quyền tự chủ nhiều hơn cho các cơ sở giáo dục; chú trọng đổi mới phương pháp đào tạo cho giáo viên. Các đại biểu cũng đề nghị Hà Nội cần tháo gỡ những rào cản trong cơ chế, chính sách để thu hút các nguồn lực xã hội tham gia vào lĩnh vực văn hóa và giáo dục; đồng thời có cơ chế ràng buộc các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội…

Nguyên Anh - Lê Thư
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang