CHÍNH TRỊ
Cập nhật 07:38 | 21/05/2018 (GMT+7)
.

Bảo đảm tiến độ xây dựng luật, pháp lệnh

22:30 | 16/02/2017
Ủy ban Pháp luật vừa phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp với một số cơ quan về tình hình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, chuẩn bị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đồng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành, cơ quan cơ bản đồng tình với nội dung các báo cáo do Thường trực Ủy ban Pháp luật và Bộ Tư pháp chuẩn bị; đóng góp ý kiến cụ thể về từng dự án trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và dự kiến đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp luật năm 2018; phân tích nhiều nội dung liên quan đến việc lập và triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thời gian qua.

Kết thúc cuộc họp, Ủy ban Pháp luật, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành và cơ quan thống nhất cho rằng: Trong năm 2016, các cơ quan của QH cùng các bộ, ngành, cơ quan chủ trì soạn thảo đã có sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và đã đạt được những kết quả nhất định. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã có sự điều chỉnh, bổ sung linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Việc thực hiện Chương trình được quan tâm, chỉ đạo, nhất là về tiến độ và chất lượng… Tuy nhiên cũng còn những hạn chế, yếu kém cần rút kinh nghiệm để khắc phục trong thời gian tới.

ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
Ảnh: quochoi.vn

Việc lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình năm 2017 là lần đầu tiên thực hiện theo quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) với những yêu cầu rất cao, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ. Các cơ quan đều thống nhất cao và bày tỏ quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, thực hiện Chương trình trong thời gian tới. Việc xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết từ giai đoạn đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đến giai đoạn soạn thảo, thẩm tra, trình UBTVQH cho ý kiến và trình QH xem xét, thông qua cần thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, đặc biệt coi trọng chất lượng và bảo đảm đúng tiến độ, không dồn quá nhiều dự án vào một bộ hay cơ quan trong cùng một thời điểm.

Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động rà soát việc chuẩn bị các dự án có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, các dự án đã được đưa ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 hoặc điều chỉnh thời gian trình QH, UBTVQH; phối hợp, thống nhất với Bộ Tư pháp đề xuất về tiến độ dự kiến trình QH, UBTVQH để đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 hoặc năm 2018. Việc lập đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 phải được chuẩn bị kỹ, bảo đảm chắc chắn về nội dung, đầy đủ về hồ sơ và đúng thời hạn theo quy định.

Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của QH phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Pháp luật ngay từ đầu trong việc thẩm tra các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách và gửi văn bản thẩm tra về từng dự án được phân công theo dõi đến Ủy ban Pháp luật để tổng hợp, báo cáo UBTVQH. Các cơ quan phối hợp thực hiện thẩm tra theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đặc biệt coi trọng yêu cầu bảo đảm chất lượng, hồ sơ trình.

Đối với những dự án đã có trong Chương trình trình QH xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5.2017), cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và cơ quan có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự án và tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 75 của Luật Ban hành VBQPPL. Đối với những dự án trình QH cho ý kiến lần đầu trong năm 2017, cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện đầy đủ hồ sơ dự án bảo đảm chất lượng và gửi đến cơ quan của QH để thẩm tra, gửi đến UBTVQH và các ĐBQH theo đúng quy định tại các Điều 64, 70, 73 của Luật Ban hành VBQPPL.

Cùng với việc chuẩn bị kỹ các dự án luật, pháp lệnh bảo đảm chất lượng và tiến độ, các cơ quan soạn thảo cần chuẩn bị đồng thời các văn bản quy định chi tiết để trình QH, UBTVQH xem xét, bảo đảm ban hành và có hiệu lực đồng thời với văn bản chính.

Cuộc họp nhằm chuẩn bị cho việc lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 báo cáo Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp tháng 2 và trình UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp tháng 4 trước khi trình QH xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3 tới.

H. Ngọc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang